Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2016.29-23
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / t. 29 2016
Usługi doradcze w procesie restrukturyzacji naprawczej przedsiębiorstw
(Advisory Services in the Process of Enterprises’ Remedial Restructuring)

Authors: Dorota Benduch
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Prawa i Ubezpieczeń

Ewa Janik
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Prawa i Ubezpieczeń
Keywords: Restructuring Law advisory services restructuring advisor
Year of publication:2016
Page range:14 (337-350)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

A restructuring advisor’s profession is performed by professionals prepared to undertake restructuring actions and exercise functions determined by the Restructuring Law both in judicial and non-judicial proceedings. The restructuring advisor’s qualifications are certified by acquiring a license according to the Law of 14 June 2007 on a Restructuring Advisor’s License. This paper presents the actions which the restructuring advisor is obliged to perform when he undertakes advisory services in a remedial restructuring proceedings.
Download file

Article file

Bibliography

1.Adamus, R. (2015). Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
2.Benduch, D. (2015). Rola doradcy restrukturyzacyjnego w procesie restrukturyzacji spółek handlowych. W: A.J. Witosz, E. Janik (red.), Od restrukturyzacji do likwidacji spółek handlowych (s. 1–150). Katowice: UE Katowice.
3.Głowacki, A., Zalewski, C. (2016). Postępowanie restrukturyzacyjne. Warszawa: C.H. Beck.
4.Gurgul, S. (2015). Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
5.Hrycaj, A. (2015). Cztery postępowania restrukturyzacyjne. Doradca restrukturyzacyjny, 1, 4–15.
6.Hrycaj, A., Jakubecki, A., Witosz, A. (red.) (2016). Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe. Warszawa: C.H. Beck.
7.Jakowlew, A. (2016). Postępowanie restrukturyzacyjne. Komentarz. Warszawa: Difin.
8.Janik, E. (2015). Zakres regulacji prawnej Prawa restrukturyzacyjnego, Prawo upadłościowego oraz transformacji i likwidacji spółek handlowych. W: A.J. Witosz, E. Janik (red.), Od restrukturyzacji do likwidacji spółek handlowych (s. 1–150). Katowice: UE Katowice.
9.Kubiczek, M., Sokół, B. (2015). Przesłanki prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego w świetle jego celu. Doradca restrukturyzacyjny, 1, s. 22–31.
10.Machowska, A. (2016). Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe. Zagadnienia praktyczne. Warszawa: Wolters Kluwer.
11.Pietrzykowski, K. (2013). Kodeks cywilny. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
12.Pokora, A. (1997). Stanowisko prawne syndyka masy upadłościowej. Rejent, 7–8, 200.
13.Witosz, A. (2015). Prawo restrukturyzacyjne. W: A. Witosz, A.J. Witosz (red.), Prawo gospodarcze dla ekonomistów (s. 225–241). Warszawa: Wolters Kluwer.
14.Witosz A., Witosz A.J. (red.), Prawo gospodarcze dla ekonomistów (s. 225–241). Warszawa: Wolters Kluwer.
15.Wydrzyński, P.P. (2016). O psychologicznych aspektach wykonywania zawodu doradcy restrukturyzacyjnego. Doradca restrukturyzacyjny, 5, 117–127.
16.Zimmermann, P. (2016). Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
17.Akty prawne
18.Ustawa z 23.04.1964 Kodeks cywilny. T.j. Dz.U. 2016, poz. 380, z późn. zm.
19.Ustawa z 28.02.2003 Prawo upadłościowe. T.j. Dz.U. 2105, poz. 233, z późn. zm.
20.Ustawa z 15.06.2007 o licencji doradcy restrukturyzacyjnego. T.j. Dz.U. 2016, poz. 883.
21.Ustawa z 15.05.2015 Prawo restrukturyzacyjne. T.j. Dz.U. z 2016, poz. 1574 z późn. zm.