Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / t. 34 2018

Year of publication:2018
# Title Page range Authors Actions
1.

Płatności mobilne - nowe trendy w rozwoju e-commerce


(Mobile payments – a new e-commerce development trend)
8 (7-14) Zbigniew Chłopek More
2.

Znaczenie wiedzy finansowej gospodarstw domowych we współczesnej gospodarce


(Importance of financial knowledge of households in the modern economy)
11 (15-25) Katarzyna Dąbrowska, Katarzyna Warcholak More
3.

Wpływ gospodarki 4.0 na finanse przedsiębiorstwa


(Finance 4 .0 – What changes in corporate finance are introduced by the fourth industrial revolution)
13 (27-39) Michał Ficenes, Adam Szymko More
4.

Wpływ edukacji finansowej na świadomość podejmowanych decyzji finansowych przez społeczeństwo


(The impact of financial education on awareness of financial decisions taken by the society)
11 (41-51) Renata Husiatyńska More
5.

Podatnik pod stałą kontrolą - FISKUS w posiadaniu nowych narzędzi IT


(Taxpayer under constant control – Tax office in possession of new IT tools)
10 (53-62) Andrzej Palej More
6.

Wpływ rozwoju kanałów dystrybucji usług bankowych na wyniki finansowe sektora bankowego


(Development of banking services distribution channels in relation to banking sector financial results)
10 (63-72) Mateusz Rytel More
7.

Efektywność finansowa wiodących innowacyjnych przedsiębiorstw


(Financial effectiveness of leading innovative enterprises)
13 (73-85) Piotr Szklarz More
8.

Finanse gospodarstw domowych w perspektywie zmian technologicznych - gospodarstwa domowe 4.0


(Household 4 .0. Household Finance Against the Background of Technological Changes)
11 (87-97) Agnieszka Wiśniewska More