Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2015.23-29
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / t. 23 2015
Działalność organizacji turystycznych w Polsce na przykładzie Darłowskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej

Autorzy: Jarosław Lichacy
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:13 (349-361)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu