Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2015.24-12
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 24 2015
Klaster jako forma współpracy w turystyce

Autorzy: Ewa Skowronek
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:12 (129-140)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu