Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2015.24-14
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 24 2015
Potencjał turystyczny województwa zachodniopomorskiego a kreowanie jego wizerunku

Autorzy: Teodor Skotarczak
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Monika Śpiewak-Szyjka
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Rok wydania:2015
Liczba stron:10 (151-160)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu