Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2015.24-21
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 24 2015
Turystyka biegowa w kontekście zrównoważonego rozwoju regionu

Autorzy: Ewa Kasperska
Politechnika Koszalińska

Mirosław Kasperski
Politechnika Koszalińska
Rok wydania:2015
Liczba stron:10 (223-232)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu