Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2015.24-24
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 24 2015
Odpowiedzialna oraz zrównoważona turystyka szansą na aktywizację osób niepełnosprawnych

Autorzy: Marcin Popiel
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Rok wydania:2015
Liczba stron:10 (259-268)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu