Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2015.24-26
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 24 2015
Wybrane imprezy kulturalno-rozrywkowe w powiecie bieszczadzkim oraz ich wpływ na rozwój turystyki w tym regionie

Autorzy: Jarosław Herbert
Uniwersytet Rzeszowski

Beata Prukop
Uniwersytet Rzeszowski
Rok wydania:2015
Liczba stron:10 (279-288)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu