Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/2-42
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 4/2016
Wrogie czy przyjazne przejęcie? Enea kupuje Bogdankę – case study
(Hostile Takeover or Friendly Acquisition? Enea Buys Bogdanka – Case Study)

Authors: Kamil Gemra
Keywords: mergers and acquisitions hostile takeover friendly takeover acquisition M&A Warsaw Stock Exchange
Data publikacji całości:2016
Page range:9 (485-493)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Purpose – To examine the unprecedented transaction on the Warsaw Stock Exchange, when the state-owned company listed on the WIG20 takes over another company listed on the same index. This article is an attempt to answer the question whether it was a hostile or friendly takeover. Design/methodology/approach – The study is based on a case study method and contains elements of secondary data analysis. Findings – Inexact definition of hostile takeovers and friendly acquisitions and large dynamism of the investigated process causes the inability to clearly assess the nature of the transaction. Separate parts of the transactions can be assessed both hostile and friendly acqusition. Originality/value – Article describes relatively new transaction, which took place in Autumn of 2015. This is an example of application of the definition regarding the character of the particular case of acqusition that took place in the economy.
Download file

Article file

Bibliography

1.Baca-Pogorzelska K. Współpraca Bogdanki z JSW ma sens. Pobrano z: http://www.parkiet.com/artykul/988118.html (10.01.2016).
2.Frąckowiak W. (2009). Fuzje i przejęcia. Podstawowe pojęcia. W: W. Frąckowiak (red.), Fuzje i przejęcia. Warszawa: PWE.
3.Herdan A., Antolak L. (2005). Połączenia przedsiębiorstw – teoria i praktyka. Kraków: Instytut Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego.
4.Kabaciński B. (2015). Cechy przedsiębiorstw będących celem przejęcia w świetle dotychczasowych badań. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 854, 525–536.
5.Korpus J. (2012). Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw w warunkach niestabilności rynku. W: R. Sobiecki, J. Pietrewicz (red.), Przedsiębiorstwo a narastająca niestabilność otoczenia. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
6.Korpus J. (2013). Czynniki podatności spółek na wrogie przejęcia. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
7.Lewandowski M. (2011). Fuzje i przejęcia w Polsce na tle tendencji światowych. Warszawa: WIG-Press.
8.Pajuro E. NWR nie przejmie Bogdanki. Pobrano z: http://www.kurierlubelski.pl/artykul/339089,nwr-nie-przejmie-bogdanki,id,t.html (10.01.2016).
9.Pater I. (1999). Łączenie spółek akcyjnych w drodze przyjaznego przejęcia. Kraków: Dom Wydawniczy Ostoja.
10.Sasiak R. (2000). Fuzje i przejęcia spółek publicznych. Kraków: Wydawnictwo Zakamycze.
11.Szczepankowski P.J. (2000). Fuzje i przejęcia. Techniki oceny opłacalności i sposoby finansowania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
12.Szymański M., Nogalski B. (2011). Obrona przed wrogim przejęciem. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer.
13.Wieczerzak-Krusińska A. Enea wypowiedziała LW Bogdanka kontrakt na dostawy węgla. Pobrano z: http://www.parkiet.com/artykul/24,1438018-Enea-wegiel-z-Bogdanki-za-drogi.html (10.01.2016).
14.www.enea.pl (10.01.2016).