Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.88/1-17
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2017
Podatek dochodowy a wybór formy prawnej działalności gospodarczej

Autorzy: Michał Poszwa
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe: optymalizacja podatkowa podatek dochodowy spółka kapitałowa i osobowa
Rok wydania:2017
Liczba stron:9 (181-189)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest analiza kryterium opodatkowania dochodów w procedurze wyboru formy prawnej działalności gospodarczej oraz analiza opłacalności stosowania spółki kapitałowej lub osobowej w kontekście opodatkowania wyniku nansowego. Metodologia badania – W artykule zastosowano metodę analizy aktów prawnych i literatury przedmiotu, a także analizę porównawczą form podatku dochodowego. Wynik – Efektem opracowania jest wskazanie znaczenia kryterium podatkowego w podejmowaniu decyzji o wyborze formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej oraz ustalenie względnych korzyści podatko- wych z zastosowania spółki kapitałowej lub osobowej. Oryginalność/wartość – W artykule określono, jaki jest charakter decyzji podatkowej związanej z wyborem formy prawnej działalności gospodarczej, a także przedstawiono zasady prowadzenia rachunku decyzyjnego i ustalania granicznej wysokości dochodu dla oceny opłacalności formy prawnej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dmoch, W. (2017). Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
2.Jamroży, M., Kudert, S. (2013). Optymalizacja opodatkowania dochodów przedsiębiorców. Warszawa: Wolters Kluwer.
3.Karczyński, Ł. (2011). Opodatkowanie przekształceń spółek. Warszawa: Wolters Kluwer.
4.Litwińczuk, H. (red.) (2016). Opodatkowanie spółek. Warszawa: Wolters Kluwer.
5.Łukaszewicz-Obierska, A., Ziobrowski, J., Jędruszek, O. (2013). Zarządzanie ryzykiem podatkowym. Warszawa: Wolters Kluwer.
6.Mazur, Ł. (red.) (2012). Optymalizacja podatkowa. Warszawa: Wolters Kluwer.
7.Poszwa, M. (2017). Kryteria i procedura wyboru formy opodatkowania dochodów. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 1 (85), 153–161.
8.Poszwa, M. (2016). Ustalanie wyniku podatkowego. W: E. Nowak (red.), Rachunkowość. Zasady i metody (s. 136–162). Warszawa: PWE.
9.Poszwa, M. (2007). Zarządzanie podatkami w małej i średniej rmie. Warszawa: C.H. Beck.
10.Sobiech, A. (2016). Opodatkowanie spółek osobowych. Warszawa: C.H. Beck.
11.Wyciślok, J. (2013). Optymalizacja podatkowa. Legalne zmniejszanie obciążeń podatkowych. Warszawa: C.H. Beck.