Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.2.80/2-30
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2016
Kategorie kosztów decyzyjnych a analiza kosztów relewantnych

Autorzy: Bożena Nadolna
Słowa kluczowe: koszty atrybutowe koszty marginalne koszty przyrostowe koszty możliwe do uniknięcia koszty utraconych korzyści pojęcie kosztów analiza kosztów relewantnych
Rok wydania:2016
Liczba stron:9 (285-293)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – koszty stanowią podstawową kategorię ekonomiczną. Szczególną rolę odgrywają w procesie decyzyjnym. W literaturze przedmiotu z pojęciem kosztów decyzyjnych wiąże się wiele ich kategorii. Celem artykułu jest uporządkowanie pojęć dotyczących kategorii kosztów zorientowanych na proces decyzyjny oraz wskazanie roli kosztów w analizie decyzyjnej z wykorzystaniem kosztów relewantnych. Metodo-logia badania – artykuł napisano na podstawie przeglądu literatury przedmiotu. Zastosowano metodę analizy źródeł. Wynik – uporządkowano pojęcia kosztów wykorzystywanych w procesie zarządzania oraz wskazano na ich różnorodne zakresy semantyczne oraz występujące między nimi powiązania. Oryginalność/Wartość – w literaturze polskiej brak jest publikacji porządkujących terminologię kosztów zorientowanych na decyzje.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Anthony, R.A. (1964). Management Accounting. Irvin.
2.Burch, E.E., Henry, W.R. (1974). Opportunity and Incremental Cost: Attempt to defines in Systems Terms. A Comment. The Accounting Review, 49, 1.
3.Burch, E.E., Henry, W.R. (1974). The Period Cost Concept for Income measurement- can it be defended? The Accounting Review, 4.
4.Carrington, A.S., Battersby, G.B. (1967). Accounting. Whitcombeand Tombs.
5.Clark, J.M. (1923). Studies in the economics of overhead costs. Chicago, Illinois: The University of Chicago Press.
6.Drury, C. (1995). Rachunek kosztów. Warszawa: PWN.
7.Drury, C. (2006). Management Accounting for Business. London: Thomson Learning.
8.Edwards, E.O., Bell, P.W. (1961). Theory and Measurement of Business Income. University of California Press.
9.Fess, P.E. (1963). The relevant costing concept for income measurement- can it be defended? The Accounting Review, 4.
10.Gierusz, J. (2005). Koszty i przychody w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości. Gdańsk: ODDK.
11.Gordon, M., Shillinglaw, G. (1964). Accounting. A Management Approach. Irwin.
12.Haseman, W.C. (1968). An Interpretative Framework for Cost. The Accounting Review, October.
13.Horngren, C.T., Datar, S.M., Foster, G. Cost. (2005). Accounting. A Managerial Emphasis, 12 Edition. Prentice Hall, Upper Saddle River.
14.Horngren, C.T., Sorter, G.H. (1961). Direct Costing for External Reporting. The Accounting Reviev, 36, 1.
15.Horngren, C.T., Sorter, G.H. (1962). Asset Recognition and Economic Attributes – The Relevant Costing Ap-proach. The Accounting Reviev, 37.
16.Horngren, C.T., Sorter, G.H. (1964). An Evaluation of same Criticismus of Relevant Costing. The Accounting Review, 39.
17.Horngren, Ch.T., Datar, S.M., Foster, G. (2007). Cost Accounting. A managerial emphasis. 12-th ed. Pearson, Prentice Hall,
18.Jaruga, A., Nowak, W., Szychta, A. (2001). Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania. Łódź: Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Łodzi.
19.Kotarbiński, T. (1982). Traktat o dobrej robocie. Wrocław: Ossolineum.
20.Malc, M. (1979). Rachunek kosztów postulowanych w przedsiębiorstwie przemysłowym. Warszawa: PWE.
21.Mattessich, R. (1964). Accounting and Analitycal Method. New York: Irwin.
22.Mc Rea, T.W. (1974). A further Note on the Definition of Incremental and Opportunity Cost. The Accounting Review, 49, 1.
23.Nadolna, B. (2007). Ustalenie kosztów relewantnych na potrzeby decyzji operacyjnych przy wykorzystaniu pla-nowania scenariuszowego. W: Rachunkowość a controlling. Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 1174.
24.Nemmers, E.E. (1962). Managerial Economics. New York: Wiley.
25.Nowak, E. (2001). Rachunkowość zarządcza. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
26.Rorem, C.R. (1928). Differential cost. The Accounting Review, 3, 4.
27.Schweizer, H., Hettich, H.U., Kupper, G.O. (1983). Systeme der Kostenrechnung, Wyd. III. Munchen.
28.Słownik języka polskiego, t. 1. (1988). Warszawa: PWN.