Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.2.80/2-31
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2016
Rola zasobowego rachunku kosztów w przedsiębiorstwie realizującym projekty

Autorzy: Sabina Rokita
Słowa kluczowe: zarządzanie zasobowy rachunek kosztów projekty
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:8 (295-302)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – omówienie istoty zasobowego rachunku kosztów oraz przydatności w zarządzaniu informacji z niego generowanych w przedsiębiorstwie realizującym projekty. Metodologia badania – obserwacja, analiza, indukcja, dedukcja. Wynik – wskazanie najważniejszych informacji jakie można uzyskać dzięki wdrożeniu zasobowego rachunku kosztów, możliwości ich wykorzystania w zarządzaniu oraz korzyści z tego płynących w przedsiębiorstwie realizującym projekty. Oryginalność/Wartość – analiza przydatności informacji generowanych przez zasobowy rachunek kosztów przez pryzmat przedsiębiorstwa realizującego projekty.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Anders, A., Łącki, T. (2011). Zasobowy rachunek kosztów w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej. Controlling, 7, 11–18.
2.Clinton, B., Webber, S. (2004). RCA at Clopay. New Jersey: Strategic Finance, October, 21–26.
3.Klinowski, M. (2011). Controlling projektów. W: E. Nowak (red.), Controlling w działalności przedsiębiorstwa (s. 132–156). Wydanie II zmienione. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
4.Łada, M., Kozarkiewicz, A. (2007). Rachunkowość zarządcza i controlling projektów. Warszawa: C.H. Beck.
5.Niedbała, M. (2004). Controlling projektów. W: M. Sierpińska (red.), Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie (s. 324–402). Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
6.Nowak, E. (red.). (2013). Controlling dla menedżerów. Wydanie I. Warszawa: CeDeWu Sp. z o.o.
7.Seheńczuk, M.(2009). Zasobowy rachunek kosztów w przedsiębiorstwie MK. Controlling, 11, 7–11.
8.Sierpińska, M., Jachna, T. (2004). Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Wydanie trzecie zmienione i uaktualnione. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
9.Szydełko, A. (2010). Sprawozdawczy rachunek kosztów. Aspekty księgowe i zarządcze. Rzeszów: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Podkarpacki w Rzeszowie.
10.Trocki, M. (red.). (2012). Nowoczesne zarządzanie projektami. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
11.Wysocki, R. (2013). Efektywne zarządzanie projektami. Tradycyjne, zwinne, ekstremalne. Gliwice: Helion.
12.Zieliński, T. (2007a). Kalkulacja kosztów niewykorzystanych zasobów. Controlling, 8, 35–42.
13.Zieliński, T. (2007b). Zasobowy rachunek kosztów. Warszawa: Controlling, 7, 31–36.
14.Zieliński, T. (2008). Jak uniknąć porażki przy wdrożeniu systemu ABC/M. Monitor Rachunkowości i Finansów, 12/2008, 33–37.
15.Zieliński, T., Senator, P. (2011). Model 12 poziomów dojrzałości w kalkulacji kosztów. Controlling, 5, 1–4.