Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.2.80/2-44
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2016
Zarządzanie należnościami w małych i średnich przedsiębiorstwach

Autorzy: Elżbieta Wysłocka
Słowa kluczowe: należności zarządzanie kredyt kupiecki windykacja
Rok wydania:2016
Liczba stron:8 (421-428)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – celem pracy jest analiza i ocena skuteczności zarządzania należnościami w małych i śred-nich przedsiębiorstwach regionu częstochowskiego. Metodologia badania – szczegółowej analizie poddano trzy przedsiębiorstwa działające w branży paliwowej na terenie regionu częstochowskiego. Do realizacji celu pracy posłużono się analizą dokumentów (sprawozdań finansowych) badanych firm. Przeprowadzono rów-nież wywiady z prezesami tych przedsiębiorstw, zaliczanych do sektora małych i średnich, chcąc ustalić jak oni oceniają sposób zarządzania należnościami w swoich firmach. Wynik – wyniki sugerują, że wiele firm ma coraz większą świadomość konieczności skutecznego zarządzania należnościami. Jednak nie zawsze wiedza zarządzających i wykorzystywane narzędzia są wystarczające. Oryginalność/Wartość – praca pokazuje jakie narzędzia są wykorzystywane przez menedżerów w małych przedsiębiorstwach do zarządzania należnościami i jak poziom ich wiedzy i świadomości kształtuje politykę tych przedsiębiorstw w zakresie udzielania kredytów kupieckich.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Barrow, C (1993). A Guide To Financing Growth. Cranfield School of Management.
2.Biadacz, R. (2012). Currency Exchange Risk in International Trade Transactions. W: J. Kaczmarek, T. Rojek (red.), Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes (s. 91–104). Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
3.Drever, M. (2005). Advising small and medium-sized enterprises (SMEs) on their liquidity issues. Paper present-ed at the International Council for Small Business Conference, June, 15–18. Washington DC.
4.Jarvis, R.J., Kitching, J., Lightfoot, C.&G. (1996). The Financial Management of Small Firms: An Alternative Perspective. ACCA Research Report, 49.
5.Kusak, A. (2007). Polityka w zakresie należności sposobem na poprawę zysków i płynności firmy. Biuletyn Rachunkowości i Finansów, 15, 39.
6.Panfil, M. (2004). Zarządzanie należnościami w małym i średnim przedsiębiorstwie. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
7.Paul, S.Y., Boden, R. (2011). Size Matters: The Late Payment Problem. Journal of Small Business and Enterprise Development, 18, 4, 732–747.
8.Peel, M.J., Wilson, N., Howorth, C. (2000). Late Payment and Credit Management in the Small Firm Sector: Some Empirical Evidence. International Small Business Journal, 18 (2), 17–37.
9.Raport BIG InfoMonitor nt. Indeksu Zatorów Płatniczych BIG. Pobrano z: www.big.pl/download/raporty/ 2015_11_raportbig.pdf (20.02.2016).
10.Rodríguez-Rodríguez, O.M. (2008). Firms as credit suppliers: an empirical study of Spanish firms. International Journal of Managerial Finance, 4, 2, 152–173.
11.Tylec, A. (2005). Wybrane aspekty windykacji wierzytelności konsumenckich. W: Financni a Logisticke Rizeni - 2005 (s. 290–295). Sbornik referatu z mezinarodni konference. Malenovice, Ceska Republika.
12.Wysłocka, E. (2013). Kredyt kupiecki w zarządzaniu płynnością małych i średnich przedsiębiorstw. Przegląd Organizacji, 11.
13.Wysłocka, E. (2013). Payment backlogs – problem of the management in the polish small and medium-sized enterprises. 7TH Conference on Performance Measurement and Management Control, September, 18–20. Barcelona, Spain.