Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/1-01
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2016
Podatkowe uwarunkowanie finansowania inwestycji leasingiem operacyjnym lub finansowym

Autorzy: Krzysztof Biernacki
Słowa kluczowe: podatek od towarów i usług leasing finansowy leasing operacyjny proporcja odliczenia podatku naliczonego
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:9 (13-21)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Artykuł prezentuje wpływ podatku od towarów i usług (VAT) na wybór finansowania inwestycji leasingiem operacyjnym lub finansowym. Metodologia badania – Badanie oparto na analizie szeregów liczbowych w oparciu o case study, gdzie zmianie ulegają poszczególne parametry założonego modelu. Wynik – Podatek od towarów i usług determinuje wybór metody finansowania, wpływając na jej opłacalność dla przedsiębiorcy. Dotyczy to sytuacji, gdy przedsiębiorca nie ma pełnego prawa do odliczenia podatku naliczonego ze względu na prowadzenie sprzedaży zwolnionej. W zależności od tzw. proporcji odliczenia podatku naliczonego i kosztu finansowania leasingiem, w określonych sytuacjach powinien być wybrany leasing finansowy jako korzystniejsza metoda finansowania inwestycji rzeczowych podatnika. Oryginalność/wartość – Dotychczas problematyka wpływu podatku obrotowego, w szczególności podatku od towarów i usług na wybór metody finansowania inwestycji rzeczowych nie była przedmiotem analizy w polskiej literaturze przedmiotu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Franke G., Hax H. (1990). Finanzwirtschaft des Unternehmens und Kapitalmarkt. Berlin–Heidelberg: Wydawnictwo Springer.
2.Kowalska A., Baran B., Kowalski A. (2014). Leasing w 2014 roku. Skutki prawne, podatkowe i rachunkowe. Warszawa: Difin.
3.Nawrot R. (2009). Amortyzacja podatkowa i bilansowa. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
4.Nehrebecka N., Białek-Jaworska A., Dzik-Walczak, A. (2016). Źródła finansowania przedsiębiorstw. Stan badań i ich metaanaliza. Warszaw: Difin.
5.Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.).
6.Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. nr 80, poz. 350 ze zm.).
7.Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. nr 21, poz. 86 ze zm.).
8.Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. nr 121, poz. 591 ze zm.).
9.Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (nr 94, poz. 1037, ze zm.).
10.Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.).