Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/1-07
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2016
Uwarunkowania decyzji inwestycyjnych w przedsiębiorstwach branży hutniczej

Autorzy: Patrycja Kokot-Stępień
Słowa kluczowe: inwestycje determinanty inwestycji przedsiębiorstwo hutnicze
Rok wydania:2016
Liczba stron:9 (89-97)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Na podjęcie decyzji inwestycyjnej przez przedsiębiorstwo wpływa szereg różnorodnych czynników i uwarunkowań, które tworzą determinanty działalności inwestycyjnej. Działalność inwestycyjna przedsiębiorstwa uwarunkowana jest zarówno czynnikami zewnętrznymi pochodzącymi z otoczenia, jak i czynnikami wewnętrznymi wynikającymi z możliwości samego podmiotu gospodarczego. Związane jest to z tym, iż jednym z elementów oceny stanu przedsiębiorstwa i jego potencjału inwestycyjnego jest określenie stwarzanych przez otoczenie szans i zagrożeń. Natomiast możliwość uniknięcia ewentualnych niebezpieczeństw, a także wykorzystanie pojawiających się okazji oraz perspektyw rozwoju zależne są w znacznym stopniu od wewnętrznej sytuacji samego przedsiębiorstwa. Z uwagi na złożony charakter i szeroki zasięg oddziaływania poszczególnych czynników, konieczna jest ich identyfikacja. Jednoznaczne wskazanie przesłanek inwestowania sprzyja ich głębszej analizie oraz ułatwia określenie ich wpływu na przebieg procesów inwestycyjnych w przedsiębiorstwie. W artykule zaprezentowano główne uwarunkowania decyzji inwestycyjnych przedsiębiorstw, wskazując przy tym rodzaj oraz znaczenie zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych czynników wpływających na procesy inwestycyjne w przedsiębiorstwach przemysłu stalowego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dziworska K. (2000). Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
2.Flis P. (2008). Metody i procedury oceny efektywności inwestycji rzeczowych przedsiębiorstw. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie.
3.Kokot-Stępień P. (2015). Finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. W: A. Zimny (red.), Wybrane problemy i wyzwania gospodarcze. Ujęcie interdyscyplinarne. Konin: Wydawnictwo WSZ w Koninie.
4.Marcinek K. (2004). Finansowa ocena przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstw. Katowice: Wydawnictwo AE w Katowicach.
5.Różański J. (2006). Inwestycje rzeczowe oraz procesy fuzji i przejęć w przedsiębiorstwie. W: J. Różański (red.), Inwestycje rzeczowe i kapitałowe. Warszawa: Difin.
6.Sitek E. (2004). Inwestycje bezpośrednie przedsiębiorstwa na rynku zagranicznym. Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej.
7.Skowronek-Mielczarek A. (2013). Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.
8.Towarnicka H. (2004). Strategia inwestycyjna przedsiębiorstwa. Wrocław: Wydawnictwo AE we Wrocławiu.
9.Zachorowska A. (2006). Ryzyko działalności inwestycyjnej przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo PWE.