Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/1-31
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2016
Rola controllingu personalnego w zarządzaniu operacyjnym jednostek ochrony zdrowia

Autorzy: Artur Paździor

Maria Paździor
Słowa kluczowe: controlling personalny zarządzanie operacyjne
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:8 (367-374)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule zaprezentowano controlling personalny jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem usługowym. Zwrócono uwagę na problematykę oceny funkcjonowania systemu controllingowego w jednostkach ochrony zdrowia, gdzie czynnik ludzki stanowi jedną z głównych determinant rentowności oraz skuteczności realizacji strategii przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest określenie możliwości zastosowania oraz zaprezentowanie narzędzi controlingu personalnego w jednostkach ochrony zdrowia. Cel został zrealizowany poprzez analizę bibliograficzną polskich i zagranicznych zasobów literaturowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Antczak Z., Borkowska S. (2014). Przyszłość zarzadzania zasobami ludzkimi. Dylematy i wyzwania. Warszawa: Difin
2.Antoszak P., Glińska P.J. (2014). Controlling personalny w przedsiębiorstwie Activ Med. Controlling i Rachunkowość Zarządcza, 9.
3.Chansky B., Garner C., Raichoudhary R. (2013). Measuring Output and Productivity in Private Hospitals. U.S. Bureau of Labor Statistics.
4.Chawla M., Govindaraj R. (1996). Improving Hospital Performance through Policies to Increase Hospital Autonomy: Implementation Guidelines. Pobrano z: https://www.hsph.harvard.edu/ihsg/publications/pdf/No-32-1.PDF.
5.Dudycz, H., Dyczkowski, M. (2001). Przegląd metod poprawy efektywności przedsięwzięć informatycznych. W: J.K. Grabara, S. Nowak (red.), Efektywność zastosowań systemów informatycznych. T. 1. Warszawa–Szczyrk: PTI.
6.Hass-Symotiuk M. (2011). System pomiaru i oceny dokonań szpitala. Warszawa: ABC a Wolters Kluwer business.
7.Jacobs R. (2000). Alternative Methods to Examine Hospital Efficiency: Data Envelopment Analysis and Stochastic Frontier Analysis. Discussion Paper Centre for Health Economics, 177.
8.Markiewicz K., Wawer M. (2005). Problemy społeczne we współczesnych organizacjach. Warszawa: Difin.
9.Nowak E. (2011). Controlling w działalności przedsiębiorstwa. Wyd. II. Warszawa: PWE.
10.Nowak S. (red.) (2001). Efektywność zastosowań systemów informatycznych. T. 1. Warszawa–Szczyrk: PTI.
11.Park J.S., Fowler K.L, Giebel A. (2011). Measuring Hospital Operating Efficiencies for Strategic Decisions. International Journal of Business and Social Science, 2 (13).
12.Sekuła Z. (1999). Controlling personalny. Część I: Istota i przedmiot controllingu personalnego. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego.
13.Olech S. (2009). Controlling personalny – przesłanki efektywnego wdrożenia. Controlling i Rachunkowość Zarządcza, 9.
14.Sierpińska M. (2004). Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
15.http://www.ipo.pl/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=35411.
16.http://krzeszewski.kis.p.lodz.pl/IwZE/Wyklady/Controlling.pdf.
17.http://coin.wne.uw.edu.pl/pmodzelewski/controlling_cz1_2013.pdf.
18.http://www.osoz.pl/osoz-konf/docs/prezentacje_konf/Sesja_D_Mariola_Dwornikowska-Dabrowska.pdf .
19.http://www.aunc.ekonomia.umk.pl/Pliki/2010/09_Karaszewska.pdf.