Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/1-34
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2016
Zarządzanie portfelowe jako narzędzie alokacji zasobów finansowych i zarządzania produkcją w przedsiębiorstwie wydobywczym

Autorzy: Jacek Kardela
Słowa kluczowe: projekt portfel projektów zarządzanie projektami zarządzanie portfelem projektów metody zarządzania alokacja kapitału zarządzanie produkcją firma wydobywcza
Rok wydania:2016
Liczba stron:16 (397-412)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Prezentacja możliwości wykorzystania Zarządzania Portfelowego Projektami jako metody zarządzania kapitałem organizacji oraz jego użyteczności w zarządzaniu produkcją. Metodologia badania – Analiza literatury i badań światowych oraz studium przypadku firmy wydobywczej. Wynik – W artykule zaprezentowano rolę Zarządzania Portfelowego Projektami w porządkowaniu procesów zarządczych organizacji. Na podstawie studium przypadku omówiono sposób konstruowania procesu Zarządzania Portfelowego Projektami w organizacji oraz przedstawiono efekty jego wprowadzenia. Oryginalność/wartość – Artykuł posiada walory praktyczne, a jego oryginalność i wartość wynika z unikatowego podejścia do zarządzania portfelami projektów wypracowanego przez kapitał intelektualny organizacji i wykorzystywanego w przedsiębiorstwie wydobywczym
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Brzozowski M. (2014). Metody Zarządzania Portfelem Projektów. Studia Oeconomica Posnaniensia, 2 (11).
2.Davidson Frame J. (2001). Zarządzanie projektami w organizacji. Warszawa: WIC Press.
3.Dudek M. (2016). Szczupłe systemy wytwarzania. Warszawa: Difin.
4.Kerzner H. (2005). Advanced project management. Edycja polska. Gliwice: Helion.
5.Kozarkiewicz A. (2012). Zarządzanie Portfelami Projektów. Warszawa: Wydawnictwa Profesjonalne PWN.
6.Spałek S., Bodych M. (2012). PMO Praktyka zarządzania projektami i portfelem projektów w organizacji. Gliwice: Helion.
7.Standard Zarządzania Portfelowego wydanie 2 opublikowany przez PMI w 2008 roku.
8.Standard Zarządzania Portfelowego wydanie 3 opublikowany przez PMI w 2013 roku.
9.Stouffer D., Rachlin S. (2002). A Summary of First Practices and Lesson Learned in Information Technology Portfolio Management. Ppracowanie CIO Council. Washington D.C.
10.Strategor (1995). Zarządzanie firmą – strategie, struktury, decyzje, tożsamość. Warszawa: PWE.
11.Sybena Consulting. Podstawy zarządzania portfelami. Pobrano z: .
12.The Boston Consulting Group (2015). Winnng through Project Portfolio Management, The Practitioner’s Perspective. PMI Thought leadership Series Report.
13.Thiry M. (2008). Managing Portfolios of Projects. W: J.R. Turner, S.J. Simister (red.), Gover Handbook of Project Management. Aldershot: Gover Publishing.
14.Trocki M., Grucza B., Ogonek K. (2003). Zarządzanie projektami. Warszawa: PWE.