Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/1-49
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2016
Zastosowanie opcji walutowych w kontekście norm prawnych obowiązujących w okresie kryzysu finansowego

Autorzy: Tadeusz Czarnota
Słowa kluczowe: opcja walutowa Dyrektywa MiFID (MiFID I)
Rok wydania:2016
Liczba stron:7 (593-599)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem przeprowadzonych w niniejszym artykule badań jest analiza istniejących norm prawnych w kontekście stosowania terminowych instrumentów walutowych. Hipoteza rozważań zawiera się w określeniu: stosowanie opcji walutowych przez instytucje finansowe przed kryzysem finansowym mogło narażać przedsiębiorstwo na nieograniczone ryzyko powstania straty. Rozważania prowadzone przez autora artykułu skupiają się na wskazaniu istoty instrumentów zabezpieczających oraz i zastosowaniu w praktyce, wobec przedsiębiorców. Wykazano istnienie norm prawnych, których zastosowanie mogło ograniczyć ryzyko strat przedsiębiorstw, umożliwiając poprawne rozumienie istoty stosowanych instrumentów terminowych w zawieranych umowach.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamus R. (2009). Wybrane problemy prawne związane z umowami opcji walutowych. Jurysta, 1.
2.Arystoteles (2011). Polityka. Tłum. L. Piotrowicz. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
3.Biegański M., Janc A. (red.) (2001). Hedging i nowoczesne usługi finansowe. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
4.Gil Z. (2001). Zarządzanie ryzykiem i antyryzykiem w działalności gospodarczej i społecznej. Kraków: Wydawnictwo AGH.
5.Jajuga K. (2006). Giełdowe instrumenty pochodne. Warszawa: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.
6.Jajuga K. (2007). Podstawy inwestowania na Giełdzie Papierów Wartościowych. Warszawa: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA.
7.Jajuga K., Jajuga T. (1998). Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
8.Kudła J. (2009). Instrumenty finansowe i ich zastosowanie. Warszawa: Wydawnictwo Key Text.
9.Williams A.C., Smith M.L., Young P.C. (2002). Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
10.Włodyka S. (2006). Prawo umów handlowych. W: S. Włodyka (red.), System Prawa Handlowego. T. 5 (s. 109–114). Warszawa: C.H. Beck.