Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/1-63
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2016
Wzrost gospodarczy a płace minimalne w Polsce

Autorzy: Beata Kulisa

Maria Sierpińska
Słowa kluczowe: płaca minimalna poziom bezrobocia stopa bezrobocia stopa wzrostu PKB
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (759-768)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Wynagrodzenia pracowników mogą być kształtowane w różny sposób stosownie do założonego celu. Ich poziom powinien motywować do pracy i wzrostu jej efektywności. W artykule zaprezentowano rozważania dotyczące zależności między poziomem i stopą bezrobocia oraz wzrostem PKB a kształtowaniem się płacy minimalnej w Polsce w latach 2000–2015. Szybszy wzrost minimalnych i średnich wynagrodzeń w gospodarce polskiej niż poziom inflacji przyczynił się do wzrostu płac realnych w całym badanym okresie. Wzrost PKB w Polsce stwarzał warunki do tworzenia nowych miejsc pracy i spadku bezrobocia. Wzrost płacy minimalnej i średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw nie generował dodatkowego bezrobocia. Szybszy wzrost płac minimalnych niż średnich płac w sektorze przedsiębiorstw zbliżał poziom płacy minimalnej do płacy godziwej. Jednak 42% udział płacy minimalnej w płacy średniej w 2015 roku znacznie jeszcze odbiega od przyjętego w literaturze poziomu płacy godziwej wynoszącej 60% wynagrodzenia średniego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Amstrong M. (2011). Zarządzanie ludźmi. Praktyczny przewodnik dla menedżerów liniowych. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
2.Borkowska S. (2012). Skuteczne strategie wynagrodzeń – tworzenie i zastosowanie. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
3.Herman A., Oleksyn T., Stańczyk J. (red.) (2016). Zarządzanie respektujące wartości. Raport z badań. Warszawa: Difin.
4.Jachnis A. (2008). Psychologia organizacji. Warszawa: Difin.
5.Kodeks pracy (2016). Pobrano z: http://kodeks-pracy.org/III-wynagrodzenie-za-prace-i-inne- swiadczenia/wynagrodzenie- za-prace (15.03.2016).
6.Oleksyn T. (2006). Motywowanie do pracy. W: J. Piwowarczyk. Partycypacja w zarządzaniu a motywowanie pracowników. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
7.Pocztowski A. (2003). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: PWE.
8.Zając C. (2007). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu