Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.79-04
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2016 (79)
Crowdfunding jako źródło finansowania inwestycji w nieruchomości

Autorzy: Magdalena Gostkowska-Drzewiecka
Słowa kluczowe: crowdfunding rynku nieruchomości alternatywne źródła kapitału finansowanie projektów deweloperskich
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:15 (57-71)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest wypełnienie luki w polskiej literaturze na temat crowdfundingu rynku nieruchomości, a zwłaszcza mechanizmu finansowania za jego pomocą inwestycji w zakup gruntów, projektów deweloperskich oraz rentierskich. Realizacja tak sformułowanego celu badawczego wymagała zidentyfikowania poszczególnych etapów kampanii crowdfundingowej projektów inwestycji w nieruchomości. W Polsce crowdfunding rynku nieruchomości dopiero stawia pierwsze kroki. Biorąc pod uwagę tendencje obserwowane na świecie, przewiduje się, że ta forma finansowania inwestycji w nieruchomości będzie rozwijać się w dynamiczny sposób i w stosunkowo krótkim okresie stanie się ważnym alternatywnym źródłem pozyskiwania środków finansowych na realizacje projektów inwestycji w nieruchomości
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Agrawal A.K., Catalini C., Goldfarb A. (2013), Some simple economics of crowdfunding, Working Paper 19133, National Bureau of Economic Research, Cambridge, s. 1–47.
2.Agrawal A.K., Catalini C., Goldfarb A. (2011), The geography of crowdfunding., Working Paper 16820, National Bureau of Economic Research, Cambridge, s. 1–63.
3.Ahlers G.K.C, Cumming D., Günther C., Schweizer D. (2015), Signaling in Equity Crowdfunding, ,,Entrepreneurship. Theory and Practice” vol. 39, iss. 4, s. 955–980.
4.Belleflamme P., Lambert T., Schwienbacher A. (2014), Crowdfunding: Tapping the right crowd, ,,Journal of Business Venturing” vol. 29, no. 5, s. 585–609.
5.Bradford C.S. (2012), Crowdfunding and the Federal Securities Laws, ,,Columbia Business Law Review” vol. 2012, no. 1, s. 1–150.
6.Burgett L.B., McDonald J.R. (2013), Democratizing Commercial Real Estate Investing: the Impact of the JOBS Act and Crowdfunding on the Commercial Real Estate Market, Massachusetts Institute of Technology.
7.Burkett E.A. (2011), Crowdfunding Exemption? Online Investment Crowdfunding and U.S. Securities Regulation, ,,Transactions: The Tennessee Journal of Business Law” vol. 1, no. 13, s. 63–106.
8.Dziuba D.T. (2014), Wstęp do ekonomiki crowdfundingu. Modele finansowania społecznościowego, Fotografia dla Przyszłości, Warszawa.
9.Freedman D.M., Nutting M.R. (2015), The Growth of Equity Crowdfunding. Crowdfinance options for private companies – and secondary markets for investors – will keep expanding, ,,The Value Examiner”, July/August.
10.Goins S. (2014), Real Estate Crowdfunding. Alternative finance sector report, www.altfi.com/downloads/real-estate- crowdfunding-report.pdf (27.11.2015).
11.Howe J. (2006), The Rise of Crowdsourcing, ,,Wired Magazine”, June.
12.http://joincfx.com (28.11.2015)
13.http://timesrealtynews.com (10.12.2015).
14.Inwestowanie na rynku nieruchomości (2011), red. E. Siemińska, Poltex, Warszawa.
15.Kozioł-Nadolna K. (2015), Crowdfunding jako źródło finansowania innowacyjnych projektów, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 854, ,,Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” nr 73, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 671–683.
16.Król K. (2013), Crowdfunding. Od pomysłu do biznesu, dzięki społeczności, Wydawnictwo Crowdfunding.pl, Warszawa.
17.Kuppuswamy V., Bayus B.L. (2015), Crowdfunding creative ideas: the dynamics of project backers in Kickstarter, UNC Kenan-Flagler Research Paper No. 2013–15, s. 1–42.
18.Kuti M., Madarász G. (2014), Crowdfunding, ,,Public Finance Quarterly”, www.asz.hu/public-finance-quarterlyarticles/2014/crowdfunding/a-kutimmadaraszg-2014-3.pdf (27.11.2015).
19.Malinowski B.F., Giełzak M. (2015), Crowdfunding. Zrealizuj swój pomysł ze wsparciem cyfrowego tłumu, Helion, Gliwice.
20.Meyskens M., Bird L. (2015), Crowdfunding and Value Creation, ,,Entrepreneurship Research Journal” vol. 5, no. 2, s. 155–166.
21.Mitra D. (2012), The role of crowdfunding in entrepreneurial finance, ,,Delhi Business Review” vol. 13, no. 2 (July–December), s. 67–72.
22.Mollic E. (2014),The dynamics of crowdfunding: An exploratory Study, ,,Journal of Business Venturing” vol 29, s. 1–16.
23.Poetz M.K., Schreier M. (2012), The Value of Crowdsourcing: Can Users Really Compete with Professionals in Generating New Product Ideas? ,,Journal of Product Innovation Management” vol. 29, no. 2, s. 245–256.
24.Schwienbacher A., Larralde B. (2012), Crowdfunding of Entrepreneurial Ventures in The Oxford Handbook of Entrepreneurial Finance, Oxford University Press.
25.www.kickstarter.com/help/stats?ref=footer (27.11.2015).
26.www.crowdangels.pl/sharevestors-com.html (28.11.2015).
27.www.crowdsourcing.org/research (10.12.2015).