Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.89/1-19
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 5/2017
Koszty pracy jako kryterium oceny efektywności zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie

Autorzy: Artur Paździor

Maria Paździor
Słowa kluczowe: kapitał intelektualny zasoby ludzkie wynagrodzenia brutto wydajność pracy koszty pracy
Rok wydania:2017
Liczba stron:9 (237-245)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Rosnąca rola pracowników we współczesnych przedsiębiorstwach i związany z tym wzrost kosztów pracy wymaga wprowadzenia adekwatnych zmian w zarzadzaniu zasobami ludzkimi. Zasoby te są najcenniejszym składnikiem kapitału intelektualnego, od którego w dużej mierze zależy wartość rynkowa przedsiębiorstw. Rosnącym kosztom pracy powinien towarzyszyć odpowiednio wysoki przyrost efektów pracy wyrażonych w wydajności pracy. Przeprowadzone badania w czterech branżach (górnictwo, przetwórstwo przemysłowe, budownictwo oraz handel i usługi) wykazały brak jednoznacznego powiązania kosztów pracy z efektami pracy. Świadczy to o niedocenianiu kryteriów efektywnościowych w zarządzaniu zasobami pracy w organizacjach gospodarczych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Chowdhury, S. (2000). Towards the Future of Management. W: S. Chowdhury (red.), Management 21 C. London:Practice Hall.
2.Makowski, K. (2000). Koszt pracy – instrument zarządzania. W: A. Sajkiewicz (red.), Zasoby ludzkie w firmie. Warszawa: Poltext.
3.Phillips, J.J., Stone, R.D., Phillips, P.P. (2003). Ocena efektywności w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Kraków: Human Factor.
4.Reed, A. (2002). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: Petit.
5.Rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) nr 1726 z dnia 27 lipca 1999 r. Dz. Urz. L 203, 03/08/1999 P. 0028–0040. Pobrano z: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999R1726:Pl:HTML.
6.Sekuła, Z. (2000). Controlling personalny. Cz. 2: Strategie personalne. Zadania i narzędzia controllingu personalnego. Bydgoszcz: TNOiK.
7.Siemiończuk, G. (2017). Niskie koszty pracy tracą na znaczeniu. Rzeczpospolita, 10.04.