Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.89/1-23
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 5/2017
Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do krajów rozwijających się na przykładzie krajów Afryki Subsaharyjskiej

Autorzy: Eric Ambukita
Słowa kluczowe: Afryka Afryka Subshararyjska bezpośrednie inwestycje zagraniczne kraje rozwijające się
Rok wydania:2017
Liczba stron:11 (281-291)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest próba analizy bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) dokonywanych w krajach rozwijających się, ze szczególnym uwzględnieniem krajów Afryki Subshararyjskiej (ASS). Metodologia badania – Badania obejmują wielkość oraz strukturę sektorową i geograficzną. W przeprowadzonych analizach wykorzystano dane z lat 2010–2015, w niektórych analizach sięgano do danych starszych, tj. z lat 80. i 90. XX wieku. Wynik – Wśród krajów rozwijających się największymi odbiorcami BIZ są dwa regiony: Azja i Ameryka Łacińska. Następuje zatem marginalizacja Afryki Subsaharyjskiej. Tendencja ta jest jeszcze bardziej uchwytna przy analizie poszczególnych państw tego regionu. Struktura sektorowa i geograficzna BIZ w ASS pozostały dominujące w przemyśle naftowym i koncentrują się w małej liczbie krajów. Oryginalność/wartość – Artykuł nie wyczerpuje bogatej problematyki BIZ w Afryce Subsaharyjskiej. Wciąż pozostaje wiele kwestii domagających się dookreślenia – ważne wydają szczególnie się badania poświęcone niedostatecznemu rozwojowi państw regionu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ambukita, E. (2015). Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w rozwoju gospodarczym krajów Afryki Subsaharyjskiej. Poznań: Wydawnictwo WSB w Poznaniu.
2.Budnikowski, A., Kawecka-Wyrzykowska, E. (red.) (1999). Międzynarodowe stosunku gospodarcze. Warszawa: PWE.
3.Dunning, J.H. (1998). Lactation and the Multinational Enterprise: A Neglected Factor? Journal of International Business, 29, 1.
4.Ikiara, M.M. (2003). Foreign Direct Investment (FDI), Technology Transfer and Poverty Alleviation: Africa’s Hopes and Dilemma. Nairobi: ATPS.
5.IMF (1998). Annual Report of the Executive Board for the Financial.
6.Piegato, M. (2005). The Foreign Direct Investment in Africa. Africa Region Working Paper no. 15.
7.Pilarska, C. (2005). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a transformacja systemowa. W: Z. Dach A. Pollok (red.), Gospodarka Polski po 15 latach transformacji. Kraków.
8.Przybylska, K. (2001). Determinanty zagranicznych inwestycji bezpośrednich w teorii ekonomicznej w Czechach, Polsce i na Węgrzech. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
9.Salamaga, M. (2013). Modelowanie wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na handel zagraniczny w świetle wybranych teorii ekonomii na przykładzie krajów Europy środkowo-wschodniej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
10.UNCTAD (2013). FDI Statistic. Pobrano z: www.unctad.org/fdistatistics.
11.UNCTAD (2003, 2004, 2005, 2011, 2012, 2015, 2016). World Investment Report. United Nations.