Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.89/1-36
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 5/2017
Wyzwania i korzyści dla miast, regionów i państw-organizatorów wielkich imprez sportowych

Autorzy: Beata Wierzbicka

Jędrzej Strumiłło
Słowa kluczowe: zarządzanie procesami strefa globalnej gospodarki kreowanie wizerunku
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:13 (435-447)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Istotnym elementem strategii wejścia miasta lub regionu turystycznego w sferę gospodarki globalnej jest wykreowanie wizerunku miejsca dostosowanego do postrzeganych wartości docelowego rynku. Zbudowanie silnej pozycji miasta, regionu lub kraju w globalnej przestrzeni wymaga ze strony władz i organizatorów imprezy sportowej, firm świadczących usługi w regionie, ale także całych społeczności, podjęcia szeregu wyzwań w celu wykreowania wizerunku. Targi, wystawy przedstawiające dorobek danego obszaru, festiwale, konferencje naukowe, imprezy kulturalne i sportowe pozwalają na profesjonalną prezentację dorobku oraz priorytetów rozwojowych danego obszaru. Głównym celem opracowania jest wykazanie, że skuteczne zarządzanie procesem przygotowania wielkiej imprezy sportowej przekłada się na rozwój turystyki w regionie, w trakcie imprezy oraz w kolejnych latach po jej zakończeniu, tworząc długofalowy efekt korzyści dla gospodarzy. Główną tezą opracowania jest wykazanie, że udział w imprezach sportowych oraz ich organizacja, jak zaprezentowane w studium przypadku EURO 2012 w Gdańsku, nie tylko wpłynął na wzrost postrzeganej przez otoczenie atrakcyjności obszaru, ale przyczynił się do wygenerowania korzyści dla uczestników imprezy, jej organizatorów oraz społeczeństwa jako całości.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Borzyszkowski, J. (2012). Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 a turystyka w Polsce – wstępna ocena. Turystyka Kulturowa, 9, 55–68.
2.Duran, P. (2002). The Impact of the Olimpic Games on tourism: Barcelona – the Legacy of the Games 1992–2002. Barcelona: Centre d’Estudis Olimpics UAB.
3.Gaworecki, W.W. (2007). Turystyka. Warszawa: PWE.
4.http://gdansk.naszemiasto.pl/artykul/podczas-euro-2012-kibice-zostawili-w-gdansku-mase-pieniedzy (28.04.2017).
5.Kaplan, R.S., Norton, D.P. (2002). Strategiczna Karta Wyników. Jak przełożyć strategię na działanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
6.Lechicka-Kostuch, M. (2008). Determinanty rozwoju polskich regionów. Sopot: Wydawnictwo Fundacji Rozwoju UG.
7.Oleksiuk, A. (2007). Marketing usług turystycznych. Warszawa: Difin.
8.Prognozy wyjazdów z poszczególnych krajów i przyjazdów do Polski w latach 2006–2009 oraz prognoza globalna przyjazdów do Polski do 2013 roku (2007). Warszawa: Instytut Turystyki.
9.Sznajder, A. (2008). Marketing sportu. Warszawa: PWE.
10.UEFA Euro 2012 w Gdańsku – wstępne podsumowanie (2012). Gdańsk: Zespół Rzecznika Miejsko-Wojewódzkiego Sztabu Operacyjnego.
11.UEFA European Football Championship Final Tournament 2012. Phase I Bid Requairements. Pobrano z: www.uefa.com (28.04.2017).
12.Wierzbicka, B. (2011). Zarządzanie rozwojem mikroprzedsiębiorstwa sektora turystycznego dzięki wsparciu ze środków unijnych – studium na podstawie SKW. W: J. Rybicki (red.), Strategie sukcesu organizacji. Sopot: Wydawnictwo Fundacji Rozwoju UG.
13.Withers, A. (2006). Historia Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej. Warszawa: Wydawnictwo SBM.
14.www. ekonomia24.pl/artykul/ Euro-2012-zwiekszy-naplyw-turystow-do-Polski (27.04.2017).
15.www.info.sport.pl/szukaj/sport/ceremonia+otwarcia+igrzysk+londyn (20.04.2017).
16.www.msport.gov.pl/article/efekt-polski-sukces-euro-2012-powyzej-oczekiwan (28.042017).
17.www.podroze.dziennik.pl/artykuly/466167,turystyczny-efekt-euro-2012-coraz-wiecej-turystow-w-polsce.html (28.04.2017).
18.www.sportowefakty.pl/mundial-2014 (20.04.2017).
19.www.stadiony.net/turnieje/euro/2012/arena_gdansk (27.04. 2017).
20.www.wiadomosci.wp.pl/Promocyjny-sukces-Gdanska-Zagraniczni-turysci-wybieraja-Pomorze (27.04.2017).