Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.89/1-42
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 5/2017
Interesariusze w systemie ochrony zdrowia. Rola państwa

Autorzy: Piotr Bromber
Słowa kluczowe: rola państwa interesariusze systemu ochrony zdrowia system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ)
Rok wydania:2017
Liczba stron:14 (507-520)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest zaakcentowanie odpowiedzialności państwa za ochronę zdrowia. Autor wskazuje na różnorodność celów i szeroki katalog interesariuszy. Przytacza założenia i cele systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) jako przykładu instrumentu polityki państwa. W sposób syntetyczny próbuje zakreślić propozycję roli państwa w ochronie zdrowia.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.BCC o sieci szpitali: rozwiązania nieadekwatne do problemów. Pobrano z: http://pulsmedycyny. pl/4657724,22673,bcc-o-sieci-szpitali-rozwiazania-nieadekwatne-do-problemow (18.06.2017).
2.BCC: „Apteka dla aptekarza” uderza w swobodę działalności gospodarczej. Pobrano z: http://www.rynekzdrowia.pl/Farmacja/BCC-quot-Apteka-dla-aptekarza-quot-uderza-w-swobode-dzialalnosci-gospodarczej,172905,6.html (18.06.2017).
3.Bromber, P. (2014). Rola i funkcjonowanie NFZ w systemie ochrony zdrowia. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 802. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 65.
4.Bromber, P. (2012). Rozważania o efektywności i konkurencyjności płatnika trzeciej strony na przykładzie Narodowego Funduszu Zdrowia. Warszawa: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
5.Bromber, P., Hady, J., Lachowska, H., Leśniowska-Gontarz, M., Szaban, D., Ślusarczyk, B., Zdanowska, J. (2015). System ochrony zdrowia w Polsce. Warszawa: CeDeWu.
6.Chomątowska, B. (2011). Ile państwa, ile rynku w ochronie zdrowia. Pobrano z: http://www.rp.pl/artykul/702264-Ile-panstwa--ile-rynku-w-ochronie-zdrowia.html#ap-1 (18.06.2017).
7.Indulski, A.J., Matulewicz, M., Bryła, M. (1994). Ekonomika zdrowia a problem efektywności ochrony zdrowia. Łódź: Instytut Medycyny Pracy.
8.Inne kraje przeciwne polskiej idei „apteka dla aptekarza”. Pobrano z: http://www.rynekzdrowia.pl/Prawo/Innekraje-przeciwne-polskiej-idei-quot-apteka-dla-aptekarzaquot,169960,2.html (18.06.2017).
9.Kautschs, M. (2011). Cele systemu ochrony zdrowia a efektywność w ochronie zdrowia w Polsce. Problemy Zarządzania, 3.
10.Klich, J. (2013). Państwo i rynek w sektorze ochrony zdrowia w Polsce: kierunki i perspektywy. Studia Ekonomiczne, 139, 260–267.
11.Kondycja sektora organizacji pozarządowych 2015. Raport z badań Stowarzyszenia Klon/Jawor. Pobrano z: https://obywateledlazdrowia.pl/o-unii (18.06.2016).
12.Konstańczak, S. (2012). Zdrowie jako wartość ogólnospołeczna. Pobrano z: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Studia_Ecologiae_et_Bioethicae/Studia_Ecologiae_et_Bioethicae-r2012-t10-n3/Studia_Ecologiae_et_Bioethicae-r2012-t10-n3-s23-34/Studia_Ecologiae_et_Bioethicae-r2012-t10-n3-s23-34.pdf (18.06.2017).
13.Lekarze i kierujący lecznicami krytykują projekt ws. sieci szpitali. Pobrano z: http://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/Lekarze-i-kierujacy-lecznicami-krytykuja-projekt-ws-sieci-szpitali,167793,14.html (18.06.2017).
14.Lekarze rodzinni protestują przeciwko podważaniu ich kompetencji do leczenia dzieci. Pobrano z: http://www.zdrowie.abc.com.pl/artykuly/lekarze-rodzinni-protestuja-przeciwko-podwazaniu-ich-kompetencji-do-leczeniadzieci,108193.html (18.06.2017).
15.Lekarze-rezydenci protestują, chcą podwyżek i lepszych warunków pracy. Pobrano z: http://www.rynekzdrowia.pl/Finanse-i-zarzadzanie/Lekarze-rezydenci-protestuja-chca-podwyzek-i-lepszych-warunkow-pracy,162995,1.html (18.06.2017).
16.Lewiatan: Ustawa o sieci szpitali jest groźna dla szpitali i pacjentów. Pobrano z: http://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/lewiatan-ustawa-o-sieci-szpitali-jest-grozna,97,0,2266721.html (18.06.2017).
17.Liczba aptek w Polsce (3 marca 2017). Opracowania pharmalogica.pl. Pobrano z: http://www.warszawa.oia.org.pl/news/5892/liczba-aptek-w-polsce-stan-na-dzien-03032017.html (18.06.2017).
18.Michalak, J. (2013). Czy system ochrony zdrowia może być efektywny? Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego, 168, 205–215.
19.MZ: ponad 33 tys. Farmaceutów. Pobrano z: http://www.rynekaptek.pl/marketing-i-zarzadzanie/mz-ponad-33-tys-farmaceutow,15471.html (18.06.2017).
20.Największe organizacje lekarzy powołały sztab kryzysowy. Pobrano z: http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/najwiekszeorganizacje-lekarzy-powolaly-sztab-kryzysowy (18.06.2017).
21.NIE dla sieci szpitali. Pobrano z: http://pulsmedycyny.pl/4656519,36311,nie-dla-sieci-szpitali (18.06.2017).
22.Niżnik, J. (2004). W poszukiwaniu racjonalnego systemu finansowania ochrony zdrowia. Bydgoszcz: Branta.
23.Opinie o funkcjonowaniu opieki zdrowotnej (2016). Komunikat z badań CBOS. Warszawa. Pobrano z: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_113_16.PDF (18.06.2017).
24.Pacjent 2.0 – konsument z wymaganiami. Pobrano z: https://www.rankinglekarzy.pl/artykuly/pacjent-20-konsument-z-wymaganiami (18.06.2017).
25.Pacjent w świecie cyfrowym, czyli jak nowe technologie zmieniają rynek usług medycznych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Pobrano z: https://www.pwc.pl/pl/pdf/pacjent-w-swiecie-cyfrowym-raport-pwc.pdf (18.06.2017).
26.Pielęgniarki do lekarzy: ręce precz od naszych praktyk. Pobrano z: https://www.termedia.pl/mz/Pielegniarki-dolekarzy-rece-precz-od-naszych-praktyk,21284.html (18.06.2017).
27.Polacy sądzą, że przyczyną zapaści służby zdrowia jest kiepskie zarządzanie. Pobrano z: http://www.rynekzdrowia.pl/
28.Polityka-zdrowotna/Polacy-sadza-ze-przyczyna-zapasci-sluzby-zdrowia-jest-kiepskie-zarzadzanie,166799,14.html (18.06.2017).
29.Pracodawcy RP, BCC, Lewiatan chcą zawetowania ustawy o sieci szpitali. Pobrano z: http://biznes.onet.pl/wiadomosci/kraj/pracodawcy-rp-bcc-lewiatan-chca-zawetowania-ustawy-o-sieci-szpitali/8wx13r (18.06.2017).
30.Prezes NRA: „apteka dla aptekarza” nie spowoduje wzrostu cen leków. Pobrano z: http://www.rynekzdrowia.pl/Farmacja/Prezes-NRA-apteka-dla-aptekarza-nie-spowoduje-wzrostu-cen-lekow,172885,6.html (18.06.2017).
31.Pracodawcy przeciwni hasłu „apteka dla aptekarza”. Pobrano z: http://www.rynekzdrowia.pl/Farmacja/Pracodawcyprzeciwni-haslu-quot-apteka-dla-aptekarza-quot,167999,6 .html (18.06.2017).
32.Prawa pacjenta – Twoje prawa. Pobrano z: http://www.twojeprawapacjenta.pl/do-pobrania,m,mg,4 (18.06.2017).
33.Raport OECD: alarmujące dane o liczbie lekarzy w Polsce. Pobrano z: http://www.rynekzdrowia.pl/Politykazdrowotna/
34.Raport-OECD-alarmujace-dane-o-liczbie-lekarzy-w-Polsce,150916,14.html (18.06.2017).
35.Raport z konsultacji publicznych i opiniowania – tabela. Pobrano z: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/ 12290303/katalog/12380817 (18.06.2017).
36.Ratownicy medyczni rozpoczynają protest. Pobrano z: http://www.rynekzdrowia.pl/Finanse-i-zarzadzanie/Ratownicymedyczni-rozpoczynaja-protest,173097,1.html (18.06.2017).
37.Ryć, K., Skrzypczak, Z. (red) (2011). Ochrona zdrowia na świecie. Warszawa: Wolters Kluwer.
38.Rynek apteczny w roku 2016 zwiększył wartość sprzedaży o 6,20% względem roku poprzedniego. Pobrano z:http://www.aptekarzpolski.pl/2017/01/rynek-apteczny-w-roku-2016-zwiekszyl-wartosc-sprzedazy-o-620-wzgledem-roku -poprzedniego (18.06.2017).
39.Samorząd lekarski ostro skrytykował założenia ustawy o POZ. Pobrano z: https://www.termedia.pl/mz/Samorzadlekarski-ostro-skrytykowal-zalozenia-ustawy-o-POZ,23755.html (18.06.2017).
40.Samorządy mają zastrzeżenia do projektu sieci szpitali. Pobrano z: http://biznes.interia.pl/wiadomosci/news/samorzady-maja-zastrzezenia-do-projektu-sieci-szpitali,2481578,4199 (18.06.2017).
41.Sieć dzieli dyrektorów szpitali. Pobrano z: http://www.politykazdrowotna.com/16358,siec-dzieli-dyrektorowszpitali (18.06.2017).
42.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Dz.U. 2016, poz. 446, 1579, 1948 ze zm.
43.Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Dz.U. 2016, poz. 814, 1579, 1948 ze zm.
44.Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. Dz.U. 2016, poz. 486, 1948, 2260 ze zm.
45.Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. Dz.U. 2016, poz. 2142, 2003 ze zm.
46.Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dz.U. 2016, poz. 1793, 1807, 1860, 1948, 2138, 2173, 2250 ze zm.
47.Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Dz.U. 2016, poz. 1868, 2020 ze zm.
48.Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia. Dz.U. 2017, poz. 890.
49.Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Dz.U. 2016, poz. 1638, 1948, 2260.
50.Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego. Dz.U. 2013, poz. 1635 ze zm.
51.Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dz.U. 2017, poz. 844.
52.Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Pobrano z: http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-496-2017/$file/8-020-496-2017.pdf (18.06.2017).
53.W 2017 roku znacznie spadnie liczba pielęgniarek. Pobrano z: http://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/W-2017-roku-znacznie-spadnie-liczba-pielegniarek,173490,14. Html (18.06.2017).
54.Warszawa: technicy farmaceutyczni będą protestować przed MZ i Sejmem. Pobrano z: http://www.rynekzdrowia.pl/Farmacja/Warszawa-technicy-farmaceutyczni-beda-protestowac-przed-MZ-i-Sejmem,172656,6.html (18.06.2017).
55.Włodarczyk W.C. (2010). Wokół prywatyzacji w ochronie zdrowia. Kilka problemów. Problemy Polityki Społecznej, 13–14, 17–40.
56.Zatrudnienie w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej (2014). Informacja o wynikach kontroli. Najwyższa Izba Kontroli. Pobrano z: https://www.nik.gov.pl/plik/id,9420,vp,11655.pdf (18.06.2017).
57.http://dyrektorzyszpitali.org
58.http://konfederacjalewiatan.pl
59.http://lekarzepraktycy.pl
60.http://nipip.pl
61.http://ozsa.pl
62.http://ozzpip.pl
63.http://www.federacjapz.pl
64.http://www.nia.org.pl
65.http://www.nil.org.pl
66.http://www.ozzl.org.pl
67.http://www.perspektywa2030.org/o-nas
68.http://www.pfsz.org
69.http://www.porozumieniepoz.pl
70.http://www.pracodawcyrp.pl
71.http://www.ptp.na1.pl
72.http://www.rezydenci.org.pl
73.http://www.szpitale.org
74.http://www.zztf.eu
75.https://obywateledlazdrowia.pl/o-unii
76.https://pl-pl.facebook.com/ozzrm
77.https://www.klrwp.pl/pl