Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.89/1-04
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 5/2017
Istota optymalizacji wykonywania zleceń oraz zastosowanie wskaźników wpływu na rynek w handlu o wysokiej częstotliwości

Autorzy: Carlos Jorge Lenczewski Martins
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Słowa kluczowe: handel o wysokiej częstotliwości HFT wpływ na rynek optymalizacja zlecenia
Rok wydania:2017
Liczba stron:11 (57-67)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Koncepcja handlu o wysokiej częstotliwości wiąże się z nowymi pojęciami związanymi ze sposobem przeprowadzania transakcji, w szczególności na rynku walutowym. Podmioty typu market maker na krótko pozostawiają otwarte pozycje, maksymalnie do końca dnia, w tym wypadku więc mało istotne wydają się zagadnienia związane np. z optymalizacją portfela inwestycyjnego. Bardziej istotne są pojęcia związane z wykonaniem zleceń, zależne od takich czynników, jak agresywność strategii, awersje na ryzyko czy wartość nominalna zleceń. Celem artykułu jest ukazanie istoty optymalizacji oraz składanie i wykonywanie zleceń podmiotów handlu o wysokiej częstotliwości. Ponadto zaprezentowano wybrany wskaźnik wpływu na rynek będący pomocnym narzędziem przy optymalizacji składania i wykonywania zleceń.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Almgren, R. (2009). Quantitative Challenges in Algorithmic Execution. Pobrano z: http://www.finmath.rutgers.edu/seminars/presentations/Robert Almgren_37.pdf (17.01.2016).
2.Almgren, R., Chriss, N. (2001). Optimal execution of portfolio transactions. Journal of Risk, 3, 5–40.
3.Alexander, C. (2008). Quantitative methods in finance. Chichester: Wiley.
4.Cesari, R., Marzo, M., Zagaglia, P. (2012). Effective trade execution. W: G. Filbeck, K. Baker (red.), Portfolio Theory and Management. Oxford: Oxford University Press.
5.Kissell, R. (2013). I-Star Model – description of Market Impact Model from OTS. Pobrano z: http://booksite.elsevier.com/9780124016897/downloads/MI_I-Star_Description_Kissell_draft_Jan_2013.pdf (10.12.2016).
6.Kissell, R., Malamut, R. (2006). Algorithmic decision-making framework. The Journal of Trading, 1, 12–21.
7.Labadie, M., Lehalle, C.A. (2010). Optimal algorithmic trading and market microstructure. HAL.
8.Markowitz, H.M. (1952). Portfolio selection. The Journal of Finance, 7 (1), 77–91.
9.Markowitz, H.M. (1968). Portfolio selection: efficient diversification of investments. Cowles Foundation.
10.Yang, S. (2013). Portfolio optimization: Basic theory and practice. Stevens Institute of Technology. Pobrano z http://personal.stevens.edu/~syang14/fe670/presentation-fe670-lecture06.pdf (22.03.2016).