Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.89/1-29
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 5/2017
Kształtowanie się popytu gospodarstw domowych emerytów i rencistów na usługi związane ze zdrowiem w latach 1993-2015

Autorzy: Franciszka Król
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
Słowa kluczowe: gospodarstwa domowe emerytów i rencistów popyt na usługi związane ze zdrowiem budżety gospodarstw domowych wydatki gospodarstw domowych
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:9 (355-363)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Artykuł poświęcono zbadaniu, jak na przełomie lat 1993–2015 kształtował się popyt gospodarstw domowych emerytów i rencistów na usługi związane ze zdrowiem. Metodologia badania – Metodyka badań przedstawionych w artykule obejmuje studia literatury, analizę danych zastanych zaczerpniętych z danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz wnioskowanie statystyczne i logiczne. Wynik – Emeryci i renciści jako znacząca grupa konsumentów usług zdrowotnych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bałtowski, M., Miszewski, M. (2006). Transformacja gospodarcza w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
2.Berbeka, J. (2000). Wpływ dochodów i cen na zachowania konsumentów. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 541, 17–29.
3.Bywalec, C., Rudnicki, L. (2002). Konsumpcja. Warszawa: PWE.
4.Cyran, K. (2014). Dochód jako czynnik różnicujący zachowania konsumentów na rynku żywności. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 38, 365–376.
5.Dominiak, P. (2005). Sektor MSP we współczesnej gospodarce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
6.Euro Health Consumer Index (2013). Report. Health Consumer Powerhouse. Pobrano z: http://www.healthpowerhouse.com/files/EHCI_2016/EHCI_2016_report.pdf (17.03.2017).
7.Garrit A., van Raaij W. (2003). Zachowanie konsumenta. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
8.Hodoly A. (1971). Gospodarstwo domowe i jego rola społeczno-ekonomiczna. Warszawa: Książka i Wiedza.
9.Metodologia badania budżetów gospodarstw domowych (2011). Warszawa: GUS.
10.Pałaszewska-Reindl, T., Michna, W. (1986). Gospodarstwo domowe – ekonomiczna i organizacyjna baza rodziny polskiej. Warszawa.
11.Rudnicki, L. (2000). Zachowanie konsumentów na rynku. Warszawa: PWE.
12.Światowy, G. (1994). Zachowania konsumenckie. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego.