Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.89/1-21
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 5/2017
The significance of trade credit for micro and small enterprises
(Znaczenie kredytu kupieckiego dla mikro i małych przedsiębiorstw)

Autorzy: Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Ekonomii i Zarządzania
Słowa kluczowe: kredyt kupiecki; źródło finansowania; mikroprzedsiębiorstwo
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (257-266)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest ocena znaczenia kredytu kupieckiego – jako źródła finansowania działalności – dla mikro i małych przedsiębiorstw w Polsce. Metodologia badania – W artykule dokonano przeglądu literatury przedmiotu z zakresu wykorzystania kredytu kupieckiego przez przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem jego znaczenia dla mikro i małych przedsiębiorstw. W pracy posłużono się danymi Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w celu oceny skali wykorzystania kredytu handlowego przez małe przedsiębiorstwa w Polsce. W pracy autorka zaprezentowała także wyniki własnych badań przeprowadzonych wśród mikroprzedsiębiorstw z województwa lubelskiego. Wynik – Analiza danych GUS potwierdza znaczącą pozycję zobowiązań z tytułu dostaw i usług w zobowiązaniach krótkoterminowych małych przedsiębiorstw w Polsce. Wyniki badań własnych autorki dowodzą istotnego znaczenia kredytu kupieckiego dla jego użytkowników. Analiza powodów, dla których mikroprzedsiębiorstwa nie korzystają z kredytu kupieckiego, sugeruje, że są one głównie natury popytowej. Oryginalność/wartość – Pomimo powszechnego stosowania kredytu kupieckiego oraz szerokich badań mu poświęconych, brakuje badań nad wykorzystaniem kredytu kupieckiego przez mikro i małe przedsiębiorstwa w Polsce. Poprzez empiryczne podjęcie tej kwestii, artykuł wnosi wkład do literatury z zakresu kredytu kupieckiego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Atradius (2016a). Atradius Payment Practices Barometer. International survey of B2B payment behaviour. Asia Pacific – key survey results. Retrieved from: https://group.atradius.com/publications/payment-practices-barometer-asia-pacific-2016.html (20.03.2017).
2.Atradius (2016b). Atradius Payment Practices Barometer. International survey of B2B payment behaviour. Eastern Europe – key survey results. Retrieved from: https://atradius.pl/reports/payment-practices-barometer-easterneurope-2016.html (20.03.2017).
3.Atradius (2016c). Atradius Payment Practices Barometer. International survey of B2B payment behaviour. The Americas – key survey results. Retrieved from: https://group.atradius.com/publications/payment-practicesbarometer-americas-2016.html (20.03.2017).
4.Atradius (2016d). Atradius Payment Practices Barometer. International survey of B2B payment behaviour. Western Europe – key survey results. Retrieved from: https://group.atradius.com/publications/payment-practices-barometer-western-europe-2016.html (20.03.2017).
5.Bank Pekao SA (2017). Report on the situation of micro and small enterprises in the year 2016. Special topic: investment in micro and small enterprises. Warszawa: Bank Pekao SA.
6.Berger, A.N., Udell, G.F. (2002). Small Business Credit Availability and Relationship Lending: The Importance of Bank Organisational Structure. The Economic Journal, 112 (477), F32–F53. DOI: 10.1111/1468-0297.00682.
7.Carbó-Valverde, S., Rodríguez-Fernández, F., Udell, G.F. (2016). Trade Credit, the Financial Crisis, and SME Access to Finance. Journal of Money, Credit and Banking, 1 (48), 113-143. DOI: 10.1111/jmcb.12292.
8.Central Statistical Office (2016a). Activity of non-financial enterprises in 2015. Warsaw: CSO.
9.Central Statistical Office (2009). Financial results of economic entities in 2008. Warsaw: CSO.
10.Central Statistical Office (2010). Financial results of economic entities in 2009. Warsaw: CSO.
11.Central Statistical Office (2011). Financial results of economic entities in 2010. Warsaw: CSO.
12.Central Statistical Office (2012). Financial results of economic entities in 2011. Warsaw: CSO.
13.Central Statistical Office (2013). Financial results of economic entities in 2012 (balance sheet). Warsaw: CSO.
14.Central Statistical Office (2014). Financial results of economic entities in 2013 (balance sheet). Warsaw: CSO.
15.Central Statistical Office (2015). Financial results of economic entities in 2014 (balance sheet). Warsaw: CSO.
16.Central Statistical Office (2016b). Financial results of economic entities in 2015 (balance sheet). Warsaw: CSO.
17.Danielson, M.G., Scott, J.A. (2004). Bank Loan Availability and Trade Credit Demand. The Financial Review, 4 (39), 579–600. DOI: 10.1111/j.0732-8516.2004.00089.x.
18.García-Teruel, P.J., Martínez-Solano, P.M. (2010). A Dynamic Approach to Accounts Receivable: a Study of Spanish SMEs. European Financial Management, 3 (16), 400–421. DOI: 10.1111/j.1468-036X.2008.00461.x.
19.Harasim, J. (2010). Zewnętrzne źródła finansowania mikroprzedsiębiorstw w warunkach kryzysu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 588. Ekonomiczne Problemy Usług, 51, 71–80.
20.Hassman, M., Schwartz, D., Bar-El, R. (2013). Micro-enterprise lack of access to credit – The Israeli case. International Journal of Business and Economic Development, 1 (3), 1–14. Retrieved from: http://www.ijbed.org/admin/issue/pdf/volume_67830/nv13%201.pdf (20.03.2017).
21.Huyghebaert, N. (2006). On the Determinants and Dynamics of Trade Credit Use: Empirical Evidence from Business Start-ups. Journal of Business Finance & Accounting, 1/2 (33), 305–328. DOI: 10.1111/j.1468-5957.2006.001364.x.
22.Khan, M.Y., Jain, P.K. (2007). Financial Management (5th ed.). New Delhi: Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited.
23.Kreczmańska-Gigol, K. (2014). Kredyt kupiecki. In: J. Szlęzak-Matusewicz, P. Felis (eds.), Finansowanie przedsiębiorstwa. Ujęcie teoretyczno-praktyczne (pp. 149–167). Warszawa: Wolters Kluwer SA.
24.Pawlowska, M., Marzec, J. (2013). Trade Credit and Bank Credit Substitution Hypothesis: Case of the Polish Companies. In: M. Balling, E. Gnan, P. Jackson (eds.), States, Banks and the Financing of the Economy: Monetary Policy and Regulatory Perspectives. SUERF Study 2013/3 (pp. 77–111). Vienna. Retrieved from: http://www.suerf.org/docx/s_4625d8e31dad7d1c4c83399a6eb62f0c_3769_suerf.pdf (6.03.2017).
25.Peel, M.J., Wilson, N., Howorth, C. (2000). Late Payment and Credit Management in the Small Firm Sector: Some Empirical Evidence. International Small Business Journal, 2 (18), 17–37. DOI: 10.1177/0266242600182001.
26.Petersen, M.A., Rajan, R.G. (1997). Trade Credit: Theories and Evidence. The Review of Financial Studies, 3 (10), 661–691.
27.Seifert, D., Seifert, R.W., Protopappa-Sieke, M. (2013). A review of trade credit literature: Opportunities for research in operations. European Journal of Operational Research, 2 (231), 245–256. DOI: 10.1016/j.ejor.2013.03.016.
28.Survey on the access to finance of enterprises. September to October 2016 (wave 15). Summary by country. (2016). Retrieved from: http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/20369?locale=pl (6.03.2017).
29.Tsuruta, D. (2013). Customer relationships and the provision of trade credit during a recession. Applied Financial Economics, 12 (23), 1017–1031. DOI: 10.1080/09603107.2013.791016.
30.van der Graaf, A., Kwaak, T., van der Zeijden, P. (2016). Survey on the access to finance of enterprises (SAFE). Analytical Report 2016. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Retrieved from: http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/20403 (6.03.2017).
31.Wilson, N., Summers, B. (2002). Trade Credit Terms Offered by Small Firms: Survey Evidence and Empirical Analysis. Journal of Business Finance & Accounting, 3/4 (29), 317–351. DOI: 10.1111/1468-5957.00434.
32.Wilson, N., Summers, B., Singleton, C. (1997). Small Business Demand for Trade Credit, Credit Rationing and The Late Payment of Commercial Debt: An Empirical Study. CMRG, Management Centre, University of Bradford. Retrieved from: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdocdownload;jsessionid=B64E03BE7FF73728D5974EEB97A90323?doi=10.1.1.197.7712&rep=rep1&type=pdf (6.03.2017).
33.Zawadzka, D. (2009). Determinanty popytu małych przedsiębiorstw na kredyt handlowy. Identyfikacja i ocena. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.