Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.89/1-02
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 5/2017
Analiza kosztów wytwarzania w korytarzach elastyczności operacyjnej

Autorzy: Marek Dudek
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Słowa kluczowe: korytarze elastyczności operacyjnej wytwarzania niskokosztowa elastyczność
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:14 (31-44)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Opracowanie prezentuje propozycję sposobu wyznaczania kosztów i granic tzw. korytarzy niskokosztowej elastyczności, które umożliwiają równoważenie poziomów elastyczności i szczupłości systemu wytwarzania. Precyzyjne zdefiniowanie granic korytarzy pozwala na elastyczne dopasowanie się działań operacyjnych do strategii elastyczności a tym samym, zredukuje koszty jej utrzymywania. Do weryfikacji zaproponowanych formuł wykorzystano modelowanie symulacyjne, za pomocą którego, na podstawie danych z obiektu badań, określono możliwe do wygenerowania oszczędności. Wykorzystanie modelowania symulacyjnego do przewidywania granic niskokosztowych korytarzy elastyczności pozwoli na utrzymywanie parametrów elastyczności operacyjnej systemu w granicach najniższych możliwych kosztów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bauernhansl, J., Mandel, J., Diermann, S. (2012). Evaluating changeability corridors for sustainable business resilience. Procedia CIRP, vol. 3.
2.Beach, R., Muhlemann, A.P., Price, D.H.R., Paterson, A., Sharp, J.A. (2000). A review of manufacturing flexibility. European Journal of Operational Research, 1 (122).
3.Browne, J., Dubois, D., Rathmill, K., Sethi, S.P., Stecke, K.E. (1984). Classification of flexible manufacturing systems. The FMS Magazine, 2 (2).
4.Buzacott, J.A., Yao, D.D. (1986). Flexible manufacturing systems: a review of analytical models. Management Science, 7 (32).
5.Czerska, J. (2009). Doskonalenie strumiena wartości, Warszawa: Difin.
6.De Toni, A., Tonchia, S. (2005). Definitions and linkages between operational and strategic flexibilities. Omega. The International Journal of Management Science, 6 (33).
7.Dudek, M. (2016). Projektowanie szczupłych systemów wytwarzania. Warszawa: Difin.
8.Dudek, M., Kardela, J. (2014). Filar analizy kosztów w systemach produkcji klasy światowej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 804, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia.
9.Giachetti, R.E., Martinez, L.D., Sáenz, O.A., Chen, Ch-S. (2003). Analysis of the structural measures of flexibility and agility using a measurement theoretical framework. International Journal of Production Economics, 1 (86).
10.Gunasekaran, A., Yusuf, Y.Y. (2002). Agile manufacturing: a taxonomy of strategic and technological imperatives. International Journal of Production Resources, 6 (40).
11.Kasiewicz, S., (2009). Elastyczność przedsiębiorstwa w koncepcjach zarządzania zasobowego. W: S. Kasiewicz, J. rmińska, W. Rogowski, W. Urban (red.), Metody osiągania elastyczności przedsiębiorstw. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
12.Koste, L.L., Malhotra, M.K. (1999). A theoretical framework for analyzing the dimensions of manufacturing flexibility. Journal of Operations Management, 1 (18).
13.Löffler, C., Westkämper, E., Unger, K. (2012). Changeablility in structure planning of automotive manufacturing. Procedia CIRP, vol. 3.
14.Marlok, E.K., Chang, D.J. (2004). Measuring capacity flexibility of a transportation system. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 6 (38).
15.McFarlane, D. (1998). Modular distributed manufacturing systems and the implications for integrated control. London: Proceedings of IEE Colloquium on Choosing the Right Control Structure.
16.Milberg, J., Möller, N. (2008). Valuation of changeable production systems. Production Engineering Research and Development, 2 (4).
17.Niewiadomski, P. (2013). Praktyczny wymiar elastyczności produktowej zakładu wytwórczego. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, 59.
18.Schuh, G., Potente, T., Fuchs, S., Hausberg, C. (2012). Methodology for the assessment of changeability of production systems based on ERP data. Procedia CIRP, vol. 3.
19.Sethi, A.K., Sethi, S.P. (1990). Flexibility in manufacturing: a survey. International Journal of Flexible Manufacturing Systems, 2 (4).
20.Sushil, A. (2012). Enterprise flexibility. Global Journal of Flexible Systems Management, 2 (4).
21.Tolio, T., Terkaj, W., Valente, A. (2007). Focused flexibility and production system evolution. Toronto: Proceedings of the 2nd International Conference on Changeable, Agile, Reconfigurable and Virtual Production (CARV 2007).
22.Wiendahl, H.P., ElMaraghy, H.A., Nyhuis, P., Zäh, M.F., Wiendahl, H.H., Duffie, N., Brieke, M. (2007). Changeable manufacturing – classification, design and operation. CIRP Annals – Manufacturing Technology, 2 (56).
23.Wiendahl, H.P., Heger, C.L. (2004). Justifying changeability. A methodical approach to achieving cost effectiveness. Journal for Manufacturing Science and Production, 1–2 (6).