Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.89/2-38
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 5/2017
Rozwój światowego rynku giełdowego opcji

Autorzy: Ryszard Węgrzyn
Słowa kluczowe: rynek opcji instrumenty pochodne giełda opcji rozwój rynku
Rok wydania:2017
Liczba stron:13 (459-471)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest identyfikacja i analiza zmian zachodzących na giełdowym rynku opcji, a także uwarunkowań i czynników, które mogły się do nich przyczynić. Poza analizą danych statystycznych, które niestety czasem się od siebie różnią oraz nie zawsze są kompletne, uwzględniono także specyfikę światowych giełd instrumentów pochodnych. W tym kontekście przeanalizowano także sytuację na polskim rynku opcji. Wynikiem badań jest zwrócenie uwagi na problemy rozwoju rynku opcji w kontekście rynku instrumentów pochodnych, a w szczególności polskiego rynku opcji, na którym w ostatnich latach nastąpił znaczący spadek.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aali-Bujari, A., Venegas-Martínez, F., Pérez-Lechuga, G. (2016). Impact of Derivatives Markets on Economic Growth in Some of the Major World Economies: A Difference-GMM Panel Data Estimation (2002–2014). Aestimatio – The IEB International Journal of Finance, 12, 110–127.
2.Davydoff, D., Naacke, G. (2009). IOMA Derivatives Market Survey 2008. World Federation of Exchanges.
3.Devai, R., Naacke, G. (2013). WFE/IOMA Derivatives Market Survey 2012. World Federation of Exchanges.
4.Gastineau, G.L., Margolis, L.I. (1994). The Future of Equity Derivatives: What Lies Ahead? Financial Analysts Journal, 50.
5.Mizerka, J., Stróżyńska, A. (2014). Wpływ wykorzystania instrumentów pochodnych na wartość firmy. Badania empiryczne polskich spółek. W: J. Czekaj, S. Owsiak (red.), Finanse w rozwoju gospodarczym i społecznym. Warszawa: PWE.
6.Roczniki Giełdowe Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (2006–2016).
7.Spremann, K. (1991). Investition und Finanzierung. Wien: Oldenbourg.
8.Sundaram, R.K, Das, S.R. (2010). Derivatives: Principles & Practice. New York: McGraw-Hill.
9.Sundaram, R.K. (2012). Derivatives in Financial Market Development. International Growth Centre London, September. Pobrano z: http://pages.stern.nyu.edu/ersundara.
10.Tarczyński, W. (2003). Instrumenty pochodne na rynku kapitałowym. Warszawa: PWE.
11.WFE/IOMA Derivatives Market Survey 2005–2015 (2006–2016). World Federation of Exchanges.