Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.89/2-04
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 5/2017
Uwarunkowania sukcesu debiutu giełdowego na przykładzie Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex SA

Autorzy: Mateusz Furmanik
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów i Prawa
Słowa kluczowe: debiut giełdowy gwarancja emisji księga popytu przesłanie inwestycyjne
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:12 (53-64)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest podkreślenie znaczenia decyzji podejmowanych przez właścicieli i zarząd przedsiębiorstwa w trakcie przygotowań do debiutu giełdowego dla jego finalnego sukcesu. Metodologia badania – Badanie oparte jest na metodzie case study. W wyniku analizy efektywności strategii debiutów giełdowych przedsiębiorstw wchodzących na parkiet główny warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych wyodrębniono spółkę Pekabex jako wzorcowy przykład debiutu giełdowego, biorąc pod uwagę kryteria takie, jak: wielkość pozyskanych środków, wzrost rozpoznawalności marki oraz trafność wyceny akcji oferowanych inwestorom. Wynik – Rezultatem przeprowadzonych badań jest stwierdzenie, że dzięki stworzeniu perspektywicznej, wiarygodnej i realnej wizji przedsiębiorstwa oraz umiejętnemu zaprezentowaniu jej inwestorom możliwa jest jednoczesna maksymalizacja wpływów z emisji akcji i uzyskanie pozytywnego efektu marketingowego. Oryginalność/wartość – Artykuł poza wartością naukową posiada także praktyczny wymiar. Stanowi on swoisty przewodnik postępowania dla spółek przygotowujących się do wejścia na rynek publiczny.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Czekaj, J. (red.) (2008). Rynki, instrumenty i instytucje finansowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
2.Czekaj, J., Dresler, Z. (2005). Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
3.Czekała, M. (2006). Rynek pierwotny papierów wartościowych. Warszawa: Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego.
4.Dębski, W. (2014). Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
5.Duszek, B. (2007). Jak pozyskać kapitał z giełdy? Poradnik dla przyszłych emitentów. Warszawa: GPW.
6.Hu, X. (2006). Efficiency of IPO Offering Techniques: Semi-theoretical Framework and Empirical Results for US and Chinese New Issues. Pobrano z: www.econ.duke.edu/uploads/assets/dje/2006/Hu.pdf (12.03.2017).
7.Hunger, A. (2001). IPO-Underpricing und die Besonderheiten des Neuen Marktes, Nowy Jork: Verlag Peter Lang.
8.Linh, H.T., Yixia, W., Chien, N.D. (2012). Efficiency of IPO pricing mechanisms: book-buliding and fixed price methods in China. Journal of Science, Hue University, 1 (70).
9.Lowry, M., Schwert, G.W. (2004). Is the IPO pricing process efficient? Journal of Financial Economics, 71.
10.Mamcarz, K. (2013). Rozwodnienie majątku akcjonariuszy podczas pierwszych ofert publicznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 760. Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia, 59, 561–572.
11.Mikołajek-Gocejna, M., Podedworna-Tarnowska, D. (2012). Oczekiwania inwestorów procesie IPO a efekt niedowartościowania. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 690. Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia, 51, 609–618.
12.Ostrowska, E. (2007). Rynek kapitałowy. Funkcjonowanie i metody oceny. Warszawa: PWE.
13.Podedworna-Tarnowska, D. (2011). Wycena spółki w procesie IPO. W: M. Panfil, A. Szablewski (red.), Wycena przedsiębiorstwa. Od teorii do praktyki (s. 467–494). Warszawa: Poltext.
14.Sójka, T. (2012). Umowa objęcia akcji. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
15.Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94, poz. 1037, ze zm.).
16.www.gpw.pl/debiuty_spolek (12.03.2017).
17.www.stooq.pl (12.03.2017).
18.Zheng, S.X., Ogden, J.P., Jen, F.C. (2005). Pursuing value through liquidity in IPOs: underpricing, share retention, lockup, and trading volume relationships. Review of Quantitative Finance and Accounting, 25.