Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.89/2-27
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 5/2017
Uwarunkowania wyceny przedsiębiorstw realizujących projekty innowacyjne

Autorzy: Piotr Wanicki
Słowa kluczowe: wycena przedsiębiorstw projekty innowacyjne tworzenie wartości
Rok wydania:2017
Liczba stron:8 (343-350)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Realizacja projektów innowacyjnych jest jednym z czynników, który wpływa na wartość przedsiębiorstwa. Odzwierciedleniem tego stanu jest wyższa wartość przedsiębiorstw, które prowadzą działalność innowacyjną i wdrażają jej wyniki w stosunku do przedsiębiorstw działających w tradycyjnych warunkach. Celem artykułu jest analiza uwarunkowań wyceny przedsiębiorstw realizujących projekty innowacyjne. Metodologia badania – Wykorzystano analizę literatury i wnioskowanie dedukcyjne, które umożliwiło identyfikację uwarunkowań wyceny przedsiębiorstw realizujących działalność innowacyjną. Wynik – Przedmiotem badań była identyfikacja czynników, które mają wpływ na kreowanie wartości przedsiębiorstwa realizującego działalność innowacyjną. W procesie analizy skupiono się na uwarunkowaniach działań innowacyjnych, które mają wpływ na wartość przedsiębiorstwa. Oryginalność/wartość – Badanie w zakresie wyceny przedsiębiorstw realizujących projekty innowacyjne jest ważnym obszarem badawczym w kontekście zarówno procesów, jak i sposobu pomiaru wartości.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bebel, A. (2015). Wybrane aspekty wyceny spółek biotechnologicznych – analiza teoretyczna i praktyczna. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 127–139. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
2.Bijańska, J. (2015). O pewnych problemach w ocenie ekonomicznej efektywności projektów rozwojowych przedsiębiorstw produkcyjnych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej Organizacja i Zarządzanie, 37–51.
3.Łada, M., Kozarkiewicz, A. (2010). Zarządzanie wartością projektów. Instrumenty rachunkowości zarządczej i controlingu. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
4.Nogalski, B., Niewiadomski, P. (2016). Próba wyceny innowacji uelastyczniającej technologię wytwarzania. W: P. Bednarek, R. Kowalak, M. Kowalewski, Wyzwania w zarządzaniu kosztami i dokonaniami (s. 334–348). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
5.Panfil, M. (red.) (2009). Wycena biznesu w praktyce, metody, przykłady. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
6.Paździor, A. (2013). Wycena wartości przedsiębiorstwa w warunkach destabilizacji rynków finansowych. Warszawa: Difin.
7.Podręcznik Oslo (2006). Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. OECD Wspólnoty Europejskie.
8.Truskolaski, S. (2014). Znaczenie transferu wiedzy w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. Warszawa: Difin.
9.Žižlavsky, O. (2014). Net present value approach: method for economic assessment of innovation projects. Ryga: 19th International Scientific Conference; Economics and Management.