Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.89/2-19
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 5/2017
Subiektywistyczna kategoria wartości a wycena przedsiębiorstw w postępowaniach sądowych

Autorzy: Mateusz Czerwiński
Uniwersytet Szczeciński, Katedra Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw

Maciej Seremak

Przemysław Wardyn
Słowa kluczowe: austriacka szkoła ekonomii wycena przedsiębiorstw standardy wartości
Rok wydania:2017
Liczba stron:9 (263-271)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Artykuł jest prezentacją opinii autorów w kwestii nowego spojrzenia na proces wyceny przedsiębiorstw. Metodologia badania – Na potrzeby opracowania przeprowadzono studium literaturowe oraz analizę aktów prawnych. Wynik – Biorąc pod uwagę główne postulaty przedstawicieli austriackiej szkoły ekonomii ustalono, że istnieje uzasadniona możliwość zastosowania w praktyce wyceny subiektywistycznej kategorii wartości. Przykładem może być wycena na potrzeby postępowania przygotowawczego upadłości likwidacyjnej określonej w art. 56 ustawy prawo upadłościowe. Oryginalność/wartość – Opracowanie jest pierwszą znaną autorom próbą połączenia subiektywistycznego ujęcia wartości i powszechnie przyjętej w Polsce praktyki wyceny przedsiębiorstw według szkoły anglosaskiej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Campbell, J.Y., Lo, A.W., MacKinlay, A.C. (1997). The Econometrics of Financial Markets. 2nd ed. New Jersey: Princeton University Press.
2.Czerwiński, M., Grudziński, M. (2014). NI5 standard wyceny przedsiębiorstw - w poszukiwaniu lepszych zapisów. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 804. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia, 67, 387–398.
3.De Soto, J.H. (2010). Szkoła austriacka ład rynkowy, wolna wymiana i przedsiębiorczość. Warszawa: Fijorr Publishing.
4.Evans, A.J., Tarko, V. (2014). Contemporary Work in Austrian Economics. The Journal of Private Enterprise 3 (29), 135–157.
5.Hering, T., Toll, Ch. (2015). Application of Alternative Valuation Formulas for a Company Sale. Global Economy and Finance Journal 2 (8), 14–30.
6.Hoppe, H.H. (2005). Demokracja. Bóg, który zawiódł. Warszawa: Fijorr Publishing.
7.Matschke, M.J., Brösel, G. (2011). Wycena przedsiębiorstw. Funkcje, metody, zasady. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer.
8.Menger, C. (2013). Zasady ekonomii. Warszawa: Fijorr Publishing.
9.Murphy, R.P. (2011). Wartość subiektywna a ceny rynkowe. Pobrano z: http://mises.pl/blog/2011/03/19/murphy-wartosc-subiektywna-a-ceny-rynkowe (30.04.2017).
10.Olbrich, M., Quill, T., Rapp, D.J. (2015). Business Valuation Inspired by the Austrian School. Journal of Business Valuation and Economic Loss Analysis 1 (10), 1–43.
11.Rapp, D.J. (2014). Boom and Bust: Th e Role of Business Valuation in the Recent Financial Crisis. Papers & Proceedings of the Th ird Annual International Conference of Prices & Markets, November 7–8, Toronto: Ludwig von Mises Institute of Canada.
12.Rothbard, M.N. (2007). Ekonomia wolnego rynku. Tom 1. Warszawa: Fijorr Publishing.
13.Sawicki, P., Eliasz, E. (2011). Dyskontowanie odroczonych wypłat przed i po jedzeniu. Decyzje, 15, 61–71.
14.Ustawa z 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe (Dz.U. 2003, nr 60, poz. 535 z późn. zm.).
15.Wang, X.T., Dvorak, R.D. (2010). Sweet future: Fluctuating blood glucose levels affect future discounting. Psychological Science, 21, 183–188.