Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.89/2-06
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 5/2017
Struktura rynku funduszy społecznie odpowiedzialnych w wybranych krajach europejskich

Autorzy: Paweł Jamróz
Uniwersytet w Białymstoku
Słowa kluczowe: fundusze inwestycyjne inwestycje społecznie odpowiedzialne fundusze SRI rynek europejski
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:10 (79-88)
Klasyfikacja JEL: G15 G23
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem artykułu była charakterystyka struktury rynku funduszy inwestujących zgodnie z koncepcją społecznie odpowiedzialną w wybranych sześciu krajach europejskich oraz ocena ich dynamiki rozwoju. Metodologia badania – Badanie przeprowadzono na podstawie danych z Europejskiego Forum Inwestycji Zrównoważonych (Eurosif) i raportów agencji Vigeo Rating. Wynik – Badanie wskazuje na wysoką dynamikę rozwoju inwestycji SRI, szczególnie po ostatnim kryzysie finansowym oraz znaczne zróżnicowanie w poszczególnych krajach. W Europie zaobserwować można, iż inwestowanie społecznie odpowiedzialne nie jest chwilową modą, lecz stanowi ważny kierunek rozwoju współczesnych rynków kapitałowych. Na uwagę zasługuje fakt, że po wybuchu kryzysu finansowego nie odnotowano spadku wartości aktywów funduszy SRI, co mogłoby świadczyć o antycyklicznym charakterze tego typu inwestycji. Najpopularniejszą strategią w Europie była selekcja negatywna, a największy udział w aktywach funduszy SRI wśród państw europejskich miała Francja. Oryginalność/wartość – Zagadnienie struktury rynku funduszy SRI w Europie ma istotne znaczenie praktyczne dla inwestorów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Annual Report PRI (2016), United Nations. Pobrano z: http://annualreport.unpri.org/PRI_AR-2016.pdf.
2.Beer, F., Estes, J., Deshayes, C. (2014), The performance of the faith and ethical investment products: A comparison before and after the 2008 meltdown, Financial Services Review, 23, 151–167.
3.Czerwonka, M. (2011). Inwestycje odpowiedzialne społecznie (SRI) – inwestowanie alternatywne. Finanse, 1 (4), 135–154.
4.Czerwonka, M. (2013). Inwestowanie społecznie odpowiedzialne. Warszawa: Difin.
5.European SRI Study, Eurosif (2016). Pobrano z: http://www.eurosif.org/wp-content/uploads/2016/11/SRI-study-2016-HR.pdf.
6.European SRI Study, Eurosif (2014). Pobrano z: http://www.eurosif.org/wp-content/uploads/2014/09/Eurosif-SRIStudy-20142.pdf.
7.Global Sustainable Investment Review, GSIR (2016). Pobrano z: http://www.gsi-alliance.org/wp-content/uploads/2017/03/GSIR_Review2016.F.pdf.
8.Green, Social and Ethical Funds in Europe (2016). Pobrano z: http://www.vigeo-eiris.com/wp-content/uploads/2016/11/161020-Green-Social-and-Ethical-funds-in-Europe-2016_Final-Compatibilit...-1.pdf.
9.Jamróz, P. (2016). The Effect of New Socially Responsible Investment Funds in Poland. Finanse, Rynki Finansowe,Ubezpieczenia, 4 (82/2), 495–506.
10.Kłobukowska, J. (2014). Społecznie odpowiedzialne inwestowanie na rynku europejskim. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 11 (60), 78–89.
11.Krupa, D. (2012). Fundusze inwestycyjne odpowiedzialne społecznie. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska sectio H (Oeconomia), 1 (46), 307–316.
12.Report on US Sustainable, Responsible and Impact Investing Trends, US SIF Foundation (2016). Pobrano z: http://www.ussif.org/files/SIF_Trends_16_Executive_Summary(1).pdf.
13.Rogowski, W., Ulianiuk, A. (2011). Społecznie odpowiedzialne inwestowanie (SRI) – próba charakterystyki. Część I: Czym jest społecznie odpowiedzialne inwestowanie (SRI). Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt naukowy 112, 99–115.
14.Tomaszewski, J. (2016). Fundusze inwestycji odpowiedzialnych społecznie w Europie – struktura i trendy rozwojowe. Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2 (4), 17–26.