Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/2-12
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2016
Wygładzanie zysków w firmach rodzinnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Autorzy: Tomasz Jewartowski

Michał Kałdoński
Słowa kluczowe: kształtowanie zysków wygładzanie zysków struktura własności firmy rodzinne
Rok wydania:2016
Liczba stron:15 (155-169)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest weryfikacja hipotezy o zróżnicowaniu firm rodzinnych i nierodzinnych notowanych na GPW w Warszawie w zakresie skali wygładzania zysków. Metodologia badania – Zależności pomiędzy skalą wygładzania zysków a zmiennymi odnoszącymi się do struktury własności badane były przy wykorzystaniu regresji wielorakiej. Do pomiaru skali wygładzania zysków wykorzystane zostały miary typu EM1 i EM2. Wynik – Przeprowadzone badania wskazują, że firmy rodzinne charakteryzują się mniejszą skalą wygładzania zysków w porównaniu ze spółkami nierodzinnymi, co można tłumaczyć zarówno na gruncie teorii agencji, jak również tzw. teorii „stewarda”. Oryginalność/wartość – Artykuł wypełnia lukę badawczą w zakresie zależności pomiędzy strukturą własności a skalą wygładzania zysków w spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Brzeszczyński J., Gajdka J., Schabek T. (2011). Earnings Management in Polish Companies. Comparative Economic Research, 14 (3), 137–150.
2.Carlson S.J., Bathala C. (1997). Ownership differences and firms’ income smoothing behavior. Journal of Business Finance and Accounting, 24, 179–196.
3.Dechow P., Ge W., Schrand C. (2010). Understanding earnings quality: A review of the proxies, their determinants and their consequences. Journal of Accounting and Economics, 50 (2–3), 344–401.
4.Gopalan R., Jayaraman S. (2012). Private Control Benefits and Earnings Management: Evidence from Insider Controlled Firms. Journal of Accounting Research, 50 (1), 117–157.
5.Graham J.R., Harvey C.R., Rajgopal S. (2005). The economic implications of corporate financial reporting. Journal of Accounting and Economics, 40 (1), 3–73.
6.Healy P.M., Wahlen J.M. (1999). A review of the earnings management literature and its implications for standard setting. Accounting Horizons, 13 (4), 365–383.
7.Jewartowski T., Kałdoński M. (2014). Wykorzystanie instrumentów zabezpieczających w firmach rodzinnych notowanych na GPW. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 76 (1), 211–224.
8.Jewartowski T., Kałdoński M. (2015). Family Control and Debt When Dual-Class Shares Are Restricted: The Case of Poland. Emerging Markets Finance and Trade, 51 (1), 174–187.
9.Kałdoński M. (2014). Transparentność firm rodzinnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W: Rynek finansowy jako mechanizm alokacji zasobów w gospodarce. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
10.Le Breton-Miller I., Miller D. (2009). Agency vs. stewardship in public family firms: A social embeddedness reconciliation. Entrepreneurship Theory and Practice, 33, 1169–1191.
11.Leuz C., Nanda D., Wysocki P.D. (2003). Earnings Management and Investor Protection: An International Comparison. Journal of Financial Economics, 69 (3), 505–527.
12.Lizińska J. (2015). Zarządzanie zyskami w okresie okołokryzysowym przez spółki dokonujące kolejnej emisji akcji na rynkach wschodzących. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 85. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 74 (1).
13.Piosik A. (2013). Kształtowanie wyników bilansowych w świetle dotychczasowych badań. W: Kształtowanie zysków podmiotów sprawozdawczych w Polsce. MSR/MSSF a ustawa o rachunkowości. Warszawa: C.H. Beck.
14.Piosik A. (2013). Analiza związku wdrożenia MSR/MSSF z kształtowaniem wyników bilansowych. Badanie empiryczne. W: Kształtowanie zysków podmiotów sprawozdawczych w Polsce. MSR/MSSF a ustawa o rachunkowości. Warszawa: C.H. Beck.
15.Piosik A., Strojek-Flus M. (2013). Procesy kształtowania wyników bilansowych. W: Kształtowanie zysków podmiotów sprawozdawczych w Polsce. MSR/MSSF a ustawa o rachunkowości. Warszawa: C.H. Beck.
16.Prencipe A., Bar‐Yosef S., Mazzola P., Pozza L. (2011). Income Smoothing in Family‐Controlled Companies: Evidence from Italy. Corporate Governance: An International Review, 19 (6), 529–546.
17.Ronen J., Yaari V. (2008). Earnings Management. Emerging Insights in Theory, Practice, and Research. Springer.
18.Wang D. (2006). Founding Family Ownership and Earnings Quality. Journal of Accounting Research, 44 (3), 619–656.
19.Wójtowicz G. (2010). Wiarygodność sprawozdań finansowych wobec aktywnego kształtowania wyniku finansowego. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.