Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/2-41
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2016
Czynniki sukcesu fuzji i przejęć horyzontalnych na przykładzie globalnych agencji informacyjnych

Autorzy: Joanna Adamska-Mieruszewska

Magdalena Markiewicz
Słowa kluczowe: fuzja przejęcie efekty fuzji dostawcy informacji finansowych analiza finansowa
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (473-484)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest wskazanie najważniejszych czynników sukcesu i sposobów jego pomiaru w transakcjach fuzji i przejęć. W celu weryfikacji założeń teoretycznych ocenie poddano wybrane, znaczące fuzje dokonane w sektorze globalnych dostawców inteligentnej informacji. Wybór sektora został podyktowany cechującą go innowacyjnością oraz znaczącą konsolidacją. Zastosowano metodę analizy studium przypadku na przykładzie fuzji firm Thomson i Reuters, uznawanej za flagową w sektorze. Metodologia – Analiza obejmuje okres od trzech lat przed dokonaniem fuzji do siedmiu lat po jej zakończeniu. Zastosowanie tak długiego horyzontu badania pozwoliło w sposób kompleksowy zbadać czynniki wpływające na sukces fuzji, przy jednoczesnym zminimalizowaniu wpływu uwarunkowań zewnętrznych, w tym, w szczególności, kryzysu finansowego w latach 2007–2009. Dane do przeprowadzenia badania pozyskano z programu Thomson Reuters Eikon udostępnianego na podstawie umowy pomiędzy firmą Thomson Reuters a Uniwersytetem Gdańskim, a także z raportów finansowych spółek z sektora. Wynik – Połączenie spółek Thomson i Reuters zaowocowało powstaniem międzynarodowej korporacji znajdującej się wśród dwóch podmiotów walczących o dominujący udział w rynku. Pomimo iż realizacja fuzji przypadła na kryzysowy rok 2008, wydaje się, że połączenie nie tylko okazało się sukcesem ale również przyczyniło się do zminimalizowania konsekwencji kryzysu dla spółki. Oryginalność/wartość – W literaturze relatywnie rzadko analizie podlegają długoterminowe efekty fuzji oraz przejęć, które pozwalają w długim horyzoncie ocenić konsekwencje połączenia. Do analizy wybrano rzadko opisywany, innowacyjny i z uwagi na strukturę ciekawy sektor dostawców informacji finansowej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Antikainen K. (2008). Evaluation of success of mergers and acquisitions-case Finnish forest companies. SSRN 498247.
2.Ashkenas R.N., Demonaco L.J., Francis S.C. (2006). Jak GE Capital integruje przejęte firmy? W: Fuzje i przejęcia. Harvard Business Review. Gliwice: OnePress-Helion.
3.Bednarski W. (2005). Ocena efektywności finansowej spółek kapitałowych. Warszawa: Difin.
4.Carleton J.R., Lineberry C.S. (2004). Achieving post-merger success. Pfeiffer. San Francisco: AWiley Imprint.
5.Czerwonka L. (2010). Długookresowy wpływ połączeń przedsiębiorstw na wartość spółek przejmujących. Przegląd Organizacji, 10.
6.Eiteman D., Stonehill A., Mofffett M. (2007). Multinational business finance. Boston: Pearson International.
7.Fama E.F., Fisher L., Jensen M.C., Roll R. (1969). The adjustment of stock prices to new information. International Economic Review, 10 (1).
8.Frąckowiak W. (2009). Fuzje i przejęcia. Warszawa: PWE.
9.Heffernan S. (2007). Nowoczesna bankowość. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
10.IBIS World. Pobrano z: www.ibisworld.com.pl (15.04.2016).
11.Kaplan S.N., Mitchell M., Wruck K. (2000). A clinical exploration of value creation and destruction in acquisitions, organizational design, incentives, and internal capital markets. University of Chicago Press.
12.Lewandowski M. (2001). Fuzje i przejęcia w Polsce na tle tendencji światowych. Warszawa: WIG-Press.
13.Liaw K.T. (2006). The business of investment banking. Hoboken, New Jersey: John Wiley &Sons.
14.Maćkowiak E. (2012). Fuzje i przejęcia w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 737.
15.Melnarowicz K., Melnarowicz J. (2013). Pomiar sukcesu w transakcjach fuzji i przejęć. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, 126.
16.Perepeczo A. (2010). Ocena efektów finansowych łączenia spółek. Studia i Prace WNEiZ, 20.
17.Reuters Group (2007). Reuters Group Annual Report 2007.
18.Sudarsanam S. (1998). Fuzje i przejęcia. Warszawa: WIG-Press.
19.Szczepankowski P.J. (2000). Fuzje i przejęcia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
20.The New Palgrave: A Dictionary of Economics (1987). Vol. 3. London: The Macmillan Press Limited.
21.Thomson Reuters (2007). Thomson Reuters Annual Report.
22.Thomson Reuters (2008). Thomson Reuters Annual Report.
23.Thomson Reuters (2009). Thomson Reuters Annual Report.
24.Thomson Reuters (2010). Thomson Reuters Annual Report.
25.Thomson Reuters (2011). Thomson Reuters Annual Report.