Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/2-64
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2016
Analiza dynamiki rocznych wydatków na służbę zdrowia

Autorzy: Anna Janiga-Ćmiel
Słowa kluczowe: finansowanie ochrony zdrowia system zdrowotny wydatki publiczne i prywatne równanie różniczkowe
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (751-760)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest zaprezentowanie analizy dokonywanych wydatków na ochronę zdrowia w Polsce z uwzględnieniem stochastycznych równań różniczkowych. Metodologia badania – Analizę zaprezentowano z wykorzystaniem modelu procesu stochastycznego przyrostów kosztu otrzymując przedstawione w pracy równanie różnicowe i modelu przedstawiającego zależność między kosztem, tempem wzrostu i przyspieszeniem wzrostu określonym w równaniu różniczkowym. Wynik – Przeprowadzona analiza wydatków na ochronę zdrowia pozwoliła na zaprezentowanie na podstawie wyjściowego szeregu czasowego modelu stochastycznego rozwoju ponoszonych kosztów. Model ten pozwala na wyznaczenie prognoz kosztu na lata następne. Oryginalność/wartość – Badania ukierunkowano i podporządkowano wykorzystaniu teorii procesów stochastycznych do zaprezentowania analizy kosztów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Chomątowski S., Sokołowski A. (1978). Taksonomia struktur. Przegląd Statystyczny, XXV (2).
2.Doman M., Doman R. (2004). Ekonometryczne modelowanie dynamiki polskiego rynku finansowego. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
3.Dryl-Rydzyńska M. (2013). Dostępność usług medycznych a wykorzystanie zasobów ochrony zdrowia. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XIV (10).
4.Edwards C.H., Penny D.E. (2000). Differential Equations and Boundary Value Problems. New Jersey: Prentice Hall.
5.Gewert M., Skoczylas Z. (2000). Równania różniczkowe zwyczajne. Teoria, przykłady, zadania. Wrocław: Oficyna Wydawnicza GiS. http://www.mz.gov.pl/system-ochrony-zdrowia/powszech-ne-ubezpieczenie zdrowotne/historia.
6.Janiga-Ćmiel A. (2006). Wykorzystanie modelu różnicowego do analizy cykliczności wydatków budżetu państwa w zależności od dochodów. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 1117.
7.Łyszczarz B. (2014). Ocena efektywności systemów opieki zdrowotnej w krajach OECD. Warszawa: Wolters Kluwer.
8.Meiss J.D. (2007). Differential Dynamical Systems. Philadelphia.
9.Pieniążek A., Winiarz A., Weiss J. (2007). Procesy stochastyczne w problemach i zadaniach. Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej.
10.Pociecha J. (2010). Rozwój metod taksonomicznych i ich zastosowań w badaniach społeczno-ekonomicznych. Materiały z konferencji „Statystyka społeczna. Dokonania – szanse – perspektywy”. Warszawa: GUS.
11.Seliga R., Woźniak A. (2013). Analiza porównawcza sektora usług medycznych w Japonii i USA. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XIV (10).
12.Wasiak A., Szeląg P. (2015). Wydatki na ochronę zdrowia w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej w latach 2007–2011. Finanse i Prawo Finansowe, II (2).