Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/2-70
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2016
Diagnoza finansów gospodarstw domowych w największych miastach Polski

Autorzy: Beata Świecka

Marta Musiał
Słowa kluczowe: finanse gospodarstw domowych finanse osobiste oszczędzanie zadłużanie się
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:12 (821-832)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Pokazanie sytuacji materialnej polskich gospodarstw domowych w największych miastach w Polsce na tle kraju, ze szczególnym uwzględnieniem takich obszarów zarządzania finansami osobistymi, jak uzyskiwanie dochodów i wydatkowanie oraz oszczędzanie i zadłużanie się. Metodologia badania – Prezentowane wyniki badań zostały pozyskane w ramach badań ankietowych przeprowadzonych w 7 największych miastach Polski, tj. w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku, Szczecinie, w ramach realizacji projektu badawczego nr 2013/09/N/HS4/03697 finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. W badaniu wzięło udział 1086 respondentów. Do analizy zebranych danych wykorzystano statystyki opisowe, współczynniki korelacji oraz testy istotności statystycznej. Wynik – Zweryfikowano pozytywnie postawioną w artykule hipotezę badawczą, która zakłada, iż poziom bieżących dochodów nie jest kluczowym wskaźnikiem kształtowania zamożności (zasobności) gospodarstw domowych. Oryginalność/wartość – Artykuł zawiera wyniki badań pierwotnych dotyczących dochodów, wydatków, oszczędności i zadłużenia gospodarstw domowych w największych miastach Polski z odniesieniem ich do wybranych raportów badań wtórnych dotyczących całej Polski lub wybranych województw.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Campbell J.Y. (2006). Household finance. The Journal of Finance, 61 (4).
2.Garman E.T., Forgue R. (2008). Personal Finance. Houghton Mifflin Company.
3.GUS (2015a). Budżety gospodarstw domowych w 2014 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
4.GUS (2015b). Sytuacja gospodarstw domowych w 2014 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
5.Hoffmeyer-Zlotnik J.H.P., Warner U. (2009). Private household concept and their operationalisation in cross-national social surveys. Metodoloski zvezki, 6 (1).
6.InfoDług (2015). 31 edycja ogólnopolskiego raportu o zaległym zadłużeniu i niesolidnych dłużnikach. Warszawa: BIG InfoMonitor.
7.Kaczmarczyk S. (2011). Badania marketingowe. Podstawy metodyczne. Warszawa: PWE.
8.Kapoor J.R., Dlabay L.R., Hughes R.J. (2004). Personal finance. New York: McGraw-Hill.
9.Lusardi A., Mitchell O.S. (2011). Financial literacy and planning: implications for retirement wellbeing. W: O.S. Mitchell, A. Lusardi (red.), Financial Literacy: Implications for Retirement Security and the Financial Marketplace. Oxford: Oxford University Press.
10.Melicher R.W., Norton E.A. (2005). Finance – introduction to institutions, investment, and management. Danvers: John Wiley & Sons.
11.NBP (2015). Zasobność gospodarstw domowych w Polsce. Raport z badania pilotażowego 2014 r. Warszawa: Departament Stabilności Finansowej. Narodowy Bank Polski.
12.NBP (2016). Sytuacja finansowa sektora gospodarstw domowych w III kw. 2015 r. Warszawa: Instytut Ekonomiczny NBP.
13.Schuchardt J., Bagwell D.C., Bailey W.C., DeVaney S.A., Grable J.E., Leech I.E., Lown J.M., Sharpe D.L., Xiao J.J. (2007). Personal finance: an interdisciplinary profession. Financial Counselling and Planning, 18 (1).
14.Sherraden M.S. (2013). Building blocks of financial capability. W: J.M. Birkenmaier, M.S. Sherraden, J.C. Curley (red.), Financial Capability and Asset Building: Research, Education, Policy, and Practice. Oxford: Oxford University Press.
15.Swart N. (2007). Personal financial management. New York: Creda Communication.
16.Świecka B. (2014). Finanse osobiste jako subdyscyplina finansów. W: B. Świecka (red.), Współczesne problemy finansów osobistych. Warszawa: CeDeWu.