Jakościowe Badania Pedagogiczne

ISSN: 2543-5655    OAI
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 2017, tom 2, numer 2
OD SZKOŁY PODSTAWOWEJ DO UNIWERSYTECKIEJ PROFESURY DROGA TERENI BAUMAN Z CIESZANOWA NA UNIWERSYTET GDAŃSKI

Authors: Tadeusz Pilch
Uniwersytet Warszawski
Year of publication:2018
Page range:16 (5-20)
Download file

Article file