Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Currently: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.41/1-20
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1
System natychmiastowego przelewu BlueCash i jego promocja w Polsce
(BlueCash Fast Payment’s System and its Promotion in Poland)

Authors: Kamila Czarnowska
Politechnika Gdańska
Keywords: service BlueCash banks promotion fast payment’s system
Year of publication:2015
Page range:12 (251-262)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The objective of the paper is presentation of the fast payment's system in Poland on the example of BlueCash Payment System (in short: SPBC) delivered by Blue Media S.A. The particular objective is presenting the growth of range of the system as well as the presentation and description of promotional activities meant to support the development of fast payment service among the banks' customers. The author presents the most popular activities performed by banks, which are intended to result in the growth of interest in the service.
Download file

Article file

Bibliography

1.50 banków w SPBC, http://bluemedia.pl/aktualnosci/50-bankow-w-spbc.
2.Blicharz M., Tarkowska E., Przelewy natychmiastowe w polskim systemie rozliczeniowym, w: Sektor bankowy i ubezpieczeniowy w Polsce w dobie niestabilności. Wybrane problemy, red. T.H. Bednarczyk, A. Korzeniowska, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2014.
3.Blue Media uzyskuje zgodę NBP na prowadzenie działalności rozliczeniowej dla banków, http://bluemedia.pl/aktualnosci/blue-media-uzyskuje-zgode-nbp-na-prowadzenie-dzialalnosci-rozliczeniowej-dla-bankow.
4.Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2014 r., Departament Systemu Płatniczego, Warszawa 2015, https://www.nbp.pl/ systemplatniczy/publikacje/2014_4.pdf.
5.Kunkowski J., Rola i zadania integratorów płatności w polskim e-handlu, „Copernican Journal of Finance & Accounting” 2013, nr 2.
6.Lista banków, do których można wykonać przelew z wykorzystaniem Systemu Płatności BlueCash, https://bluecash.pl/spbc/out.
7.Nowacki R., Podręcznik. Reklama, Difin, Warszawa 2006.
8.Pabian A., Promocja – nowoczesne środki i formy, Difin, Warszawa 2006.
9.Pigłowski M., Bezpieczeństwo i funkcjonalność szybkiego przelewu a dokonywanie płatności w sklepie internetowym, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Konkurencyjność i wizerunek podmiotów rynkowych, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 710, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 24, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012.
10.Płatności natychmiastowe BlueCash, Bank Spółdzielczy w Sejnach, http://bssejny.pl/platnosci-natychmiastowe-bluecash.
11.Przelew natychmiastowy, Konto bankowe T-Mobile Usługi Bankowe, https://www.t-mobilebankowe.pl/przelew-natychmiastowy.
12.Systemy płatności natychmiastowych – analiza wybranych systemów, rola banku centralnego oraz kierunki rozwoju, red. R. Łodyga, Departament Systemu Płatniczego, Warszawa 2015.
13.Teraz bezpłatne przelewy ekspresowe z konta eurobanku, https://www.youtube.com/watch?v=LTpj7FM-6Dk.
14.Ustawa z 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami, DzU z 2001, nr 123, poz. 1351.