Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Currently: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.40-15
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / ZN 867 PZFiM nr 40
Problemy komunikacji marketingowej w branży rolniczej na przykładzie targów i wystaw handlowych
(Marketing Communication Problems in Agricultural Industry on the Example of Fairs and Exhibitions)

Authors: Magdalena Rzemieniak
Politechnika Lubelska
Keywords: marketing communication fairs exhibitions agricultural industry
Data publikacji całości:2015
Page range:10 (183-192)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The objective of the paper is identification of errors and problems in marketing communications during fairs and exhibitions in the agricultural industry. The conducted research can be implemented and were carried out within the framework of research conducted in the Department of Marketing of Lublin University of Technology. The intermediate objective is formulating key features of fairs and exhibitions for researched enterprise from agricultural industry. The research results have confirmed that according to respondents, fairs are the best opportunity for recognizing market trends and searching for the most suitable offer. The conclusion is confirmed by a significant number of persons who decreased themselves as observers and customers in the questionnaire survey. Half of the research persons takes part in fairs less often than three times a year. Therefore, exhibitors should take a good care about making their stands attract attention, perfectionism in personnel preparation and presented offer exceptionality.
Download file

Article file

Bibliography

1.Altkorn J., Kramer T., Leksykon marketingu, PWE, Warszawa 1998.
2.Drab A., Marketing wystawienniczy, czyli jak odnieść sukces na targach, Wyd. Business Press, Warszawa 1995.
3.Hadrian M., Wskazówki doświadczonego wystawcy, „Gazeta Targowa” 2014, nr 3.
4.Kotler Ph., Amstrong G., Saunders J., Wong V., Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002.
5.Mazur L., Targi i wystawy jako kluczowy instrument promocyjny w firmie z branży rolniczej, niepublikowana praca naukowa, Lublin 2014.
6.Rzemieniak M., Badanie i ocena skuteczności przygotowania imprez targowo wystawienniczych w przedsiębiorstwie z branży rolniczej, niepublikowane opracowanie wewnętrzne, Lublin 2015.
7.Rzemieniak M., Prognoza przygotowania imprez targowo wystawienniczych w przedsiębiorstwie z branży rolniczej, niepublikowane opracowanie wewnętrzne, Lublin 2014.
8.Szołtysek J., Targi w strategii promocji firmy, „Rynek podróży” 2006, nr 1.
9.Szymoniuk B., Komunikacja marketingowa. Instrumenty i metody, PWE, Warszawa 2006.