Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.42-01
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (42) 2016
Czy Polska potrzebuje Kolei Dużych Prędkości?

Autorzy: Juliusz Engelhardt
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Słowa kluczowe: transport kolejowy koleje dużych prędkości (KDP)
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:16 (39-54)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przeanalizowano argumenty przemawiające za budową w Polsce kolei dużych prędkości. Z jednej strony poddano analizie zapotrzebowanie na ten środek komunikacji i potrzebę takiej znaczącej inwestycji, a z drugiej wykazano ekonomiczne możliwości jej wybudowania w najbliższych latach.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. (2012). Uchwała nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r. Monitor Polski, poz. 252.
2.Sikora R. (1995). Kierunkowy program rozwoju linii kolejowych dużych prędkości w Polsce. Przegląd Kolejowy 2.
3.Załącznik do Uchwały Nr 276/2008 Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2008 r. – Program budowy i uruchomienia przewozów Kolejami Dużych Prędkości w Polsce.
4.www.mf.gov.pl.
5.www.mi.gov.pl.
6.www.mir.gov.pl.
7.www.pis.org.pl.
8.www.platforma.org.pl.
9.www.sld.org.pl.
10.www.stat.gov.pl.