Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.42-11
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (42) 2016
Uwarunkowania i kierunki przekształceń funkcjonalno-przestrzennych rejonów obsługi ładunków masowych portów morskich (na przykładzie Półwyspu Katowickiego w porcie Szczecin)

Autorzy: Michał Pluciński
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Słowa kluczowe: rozwój portów morskich port Szczecin
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:14 (159-172)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule zaprezentowano uwarunkowania przekształceń, jakie zachodzą w rejonach masowych współczesnych portów morskich. W odniesieniu do szczegółowo przeanalizowanego portu szczecińskiego celem artykułu było wypracowanie optymalnego rozwiązania dla rozwoju działalności portowej na dotąd niezagospodarowanym obszarze Półwyspu Katowickiego. Chodzi o odpowiedź na pytanie o dalsze kierunki polityki inwestycyjnej dla tego rejonu portu Szczecin i wskazanie na jeden z dwóch wariantów, tj. na budowę nowego głębokowodnego nabrzeża Dąbrowieckiego bądź gruntowną modernizację istniejących nabrzeży Katowickiego i Chorzowskiego, z dostosowaniem ich do nowej głębokości toru wodnego Świnoujście–Szczecin (12,5 m).
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Kotowska, I., Mańkowska, M., Pluciński, M. (2013). Analiza zasadności realizacji budowy infrastruktury na Półwyspie Katowickim – etap II (nabrzeże Dąbrowieckie). Szczecin (niepubl.).
2.Misztal, K. (1985). Współczesny rozwój portów morskich. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie.
3.Perenc, J., Zarzecki, D. (red.) (2007). Strategia rozwoju portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu na lata 2007–2020. Szczecin.
4.Pluciński, M. (2013). Porty morskie w zmieniającym się otoczeniu zewnętrznym. Warszawa: CeDeWu.
5.Szwankowski, S. (2000). Funkcjonowanie i rozwój portów morskich. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
6.Takel, R.E. (1983). Planning land use in port areas: getting the most out of port infrastructure. UNCTAD. Pobrano z: http://unctad.org/en/Docs/ship4942_en.pdf (10.01.2013).
7.Wieloletni Program Inwestycyjny Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA (2005). Szczecin: Biuro ds. Rozwoju Portów.
8.Wieloletni Program Inwestycyjny Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście na lata 2014– 2020 (2013). Projekt. Szczecin.
9.Żyndul, K. (red.) (2000). Strategia rozwoju portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu. Szczecin.