Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.42-18
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (42) 2016
Rola marketingu w rozwoju rynku sztuki

Autorzy: Anna Rogozińska
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Wydział Edukacji Artystycznej
Słowa kluczowe: dzieło sztuki jako produkt rynek sztuki marketing usług marketing relacyjny marketing transakcyjny
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:14 (253-266)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W poniższym artykule podjęto kwestię dotyczącą zmiany statusu dzieła sztuki, która dokonana została przy znacznym udziale infrastruktury rynkowej i wpływa na korektę funkcji spełnianych przez instytucje dotychczasowego świata sztuki. Omówiono zagadnienie przekształcenia dzieła sztuki w produkt, które podjęto w kontekście „amerykańskiego produktu eksportowego numer 1”, jakim jest marketing masowych dóbr konsumpcyjnych. Tę koncepcję skonfrontowano z alternatywną jego wersją – z marketingiem relacyjnym. Powstała bowiem realna szansa, że właśnie marketing relacyjny, wykorzystany w zarządzaniu instytucjami świata sztuki oraz na rynku sztuki, pozwoli obronić subiektywny odbiór dzieła sztuki przed skomercjalizowaną kulturą masową i przemysłem artystycznym, jak i przed technologicznie zdeterminowaną gospodarką.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Austin, J.L. (1993). Jak działać słowami? W: J.L. Austin, Mówienie i poznawanie. Warszawa: PWN.
2.Becker, H.S. (1982). Art Worlds. Berkeley–Los Angeles–London: University of California Press.
3.Castells, M. (2007). Społeczeństwo sieci. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
4.Castells, M. (2004). The Network Society. A Cross-cultural Perspective. Cheltenham, Northampton: Edward Elgar.
5.Caves, R.E. (2000). Creative Industries. Contracts between Art and Commerce. Cambridge (MA)– London: Harvard University Press.
6.Garbarski, L. (1994). Zrozumieć nabywcę. Warszawa.
7.Goodman, C.J. (2003). Art Marketing Handbook. Art Marketing in the 21st Century. Los Angeles: GTB.
8.Gummesson, E. (2002). Total Relationship Marketing. Oxford: Butterworth-Heinemann.
9.Klein, U. (1994). The Business of Art. Unveiled New York Art Dealers Speak up. Frankfurt am Main–Berlin–Bern–New York–Paris–Wien: Lang.
10.Meyer, J.A., Even, R. (1998). Marketing and the Fine Arts – Inventory of a Controversial Relationship. Journal of Cultural Economics, 22.
11.Mudie, P., Cottam, A. (1998). Usługi. Zarządzanie i marketing. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
12.Payne, A. (1996). Marketing usług. Warszawa: PWE.
13.Research and Marketing for the Arts. (1990). Amsterdam: ESOMAR.
14.Rogoziński, K. (2000). Nowy marketing usług. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
15.Rogoziński K. (2002). O marketingu – mimo wszystko – inaczej. Marketing i Rynek, 5.
16.Storbacka, K., Lehtinen, J.R. (2001). Sztuka budowania stałych związków z klientami. Costumer Relationship Management. Kraków: Oficyna Ekonomiczna–Dom Wydawniczy ABC.
17.Sztompka, P. (2007). Zaufanie – fundament społeczeństwa. Kraków: Znak.
18.Waśkowski, Z. (2002). Problemy kształtowania lojalności nabywców. Świat marketingu. Czasopismo internetowe. Pobrano z: http://www.swiatmarketingu.pl/index.php?rodzaj=01&id_numer= 271141 (12.03.2015).
19.Wrzosek, W. (2002). Funkcjonowanie rynku. Warszawa: PWE.