Nowa Krytyka

czasopismo filozoficzne

ISSN: 0867-647X     eISSN: 2717-4353    OAI    DOI: 10.18276/nk
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Strona główna

"NOWA KRYTYKA" to półrocznik filozoficzny publikowany w wersji papierowej ISSN 0867-647X (jest to wersja podstawowa) i w wersji on-line www.nowakrytyka.pl .

„Nowa Krytyka” ukazuje się jako półrocznik nieprzerwanie od roku 1991. Publikowane w niej artykuły nawiązują przeważnie do kontynentalnej tradycji filozoficznej, szczególnie zaś do krytycznie zorientowanej, oświeceniowej i pooświeceniowej filozofii społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem materializmu historycznego. Od wielu lat - jako jedno z nielicznych czasopism o podobnym profilu – periodyk ten należy do czasopism naukowych punktowanych i  przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Aktualnie jest to 6 punktów.

Na łamach czasopisma swoje artykuły opublikowało dotąd kilkudziesięciu autorów z wielu ośrodków akademickich w Polsce oraz kilkudziesięciu autorów zagranicznych z Francji, Włoch, Wielkiej Brytanii, USA, Australii, Niemiec, Nowej Zelandii, Kanady, Słowenii….; wśród nich filozofowie tej klasy co Etienne Balibar, Jaqcues Derrida, Gilles Deleuze, Jean-Luc Nancy, Ernesto Laclau, Warren Montag czy Slavoj Žižek. Pismo ma również znaczący dorobek w udostępnianiu polskiemu czytelnikowi klasycznych tekstów z historii filozofii (między innymi Dawid Hume, G. W. F. Hegel, Henryk Heine, Fryderyk Nietzsche).

W latach 1991-2016 ukazalo Ÿsię 37 tomów pisma, a w nich setki artykułów, recenzji, tłumaczeń.

Czasopismo należy do bazy , ERIH PLUS, CEJSH, CEEOL, BazHum.

Oświadczenie Open Access

Pełne wersje artykułów opublikowanych w czasopiśmie są dostępne na stronie wnus.edu.pl bez okresu karencji ani bez żadnych barier technologicznych.
Artykuły są publikowane na licencji CC-BY-SA, a redakcje czasopism nie pobierają opłat za wydanie publikacji (APC).