Nowa Krytyka

czasopismo filozoficzne

ISSN: 0867-647X    OAI    DOI: 10.18276/nk.2014.34-03
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / 34 rok 2015
Gospodarka planowa w ujęciu Michała Kaleckiego

Autorzy: Paweł Szelegieniec
Uniwersytet Jagielloński
Słowa kluczowe: gospodarka planowa kapitalizm socjalizm planowanie niedobór
Data publikacji całości:2014
Liczba stron:16 (51-66)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

This article attempts to present the question of ideas of Polish heterodox economist Michał Kalecki on the planned economies and general problems with capitalist and post-capitalist systems. To analyze the problem I start with Kalecki’s theory of capitalist crisis, question of effective demand and full employment, and then describe the quasi-model of democratic planned economy. Next, I focus on relations of workers’ self-management with central planning and motivation problems under state-run economy. I also put on agenda the so-called shortage problem, analyzed by the Kalecki’s supporter, Andrea Szego, in opposition to neo-classical approach of Hungarian economist Janos Kornai.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Broué P., The History of the Bolshevik Party (CP) of the U.S.S.R., rozdz. IX, https://www.
2.Chojnacka K. 2013. Michał Kalecki o relacjach państwo-gospodarka, Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego,
3.Foster J.B. 2014. Polish Marxian Political Economy and US Monopoly Capital Theory. The
4.Foster J.B.,McChesney R.W. 2014. Kryzys bez końca. Jak kapitalizm monopolistyczno-finansowy wywołuje stagnację i wstrząsy od Stanów Zjednoczonych po Chiny, tłum. G. Konat, Warszawa: Książka i Prasa,
5.Husson M. 2011. Kapitalizm bez znieczulenia, Warszawa: Książka i Prasa,
6.Influence of Luxemburg, Kalecki and Lange on Baran and Sweezy and Monthy Review, w: The Legacy of Rosa Luxemburg, Oskar Lange and Michał Kalecki. Volume 1 of Essays in Honour of Tadeusz Kowalik, red. R. Bellofiore, New York: Palgrave Macmillan,
7.Kalecki M. 1979. Polityczne aspekty pełnego zatrudnienia, w: Dzieła, t. I, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne,
8.Kalecki M. 1980. Przypisy i dodatki, w: Dzieła, t. II, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne,
9.Kalecki M. 1980. Uwagi o „reformie przełomowej”, w: Dzieła, t. II, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne,
10.Kalecki M. 1980. Walka klas a podział dochodu narodowego, w: Dzieła, t. II, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne,
11.Kalecki M. 1982. Bodźce zainteresowania materialnego w gospodarce socjalistycznej, w: Dzieła, t. III, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne,
12.Kalecki M. 1982. Kilka uwag o „Gospodarce Planowej” i planowaniu w: Dzieła, t. III, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne,
13.Kalecki M. 1982. Nie przeceniać roli modelu, w: Dzieła, t. III, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne,
14.Kalecki M. 1982. Rady robotnicze a centralne planowanie, w: Dzieła, t. III, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne,
15.Kalecki M. 1982. Warunki powstania demokratycznej gospodarki planowej, w: Dzieła, t. III, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne,
16.Kalecki M. 1984. Teorie wzrostu w różnych systemach społecznych, w: Dzieła, t. IV, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne,
17.Kornai J. 1985. Niedobór w gospodarce, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne,
18.Kowalik T. 2012. Róża Luksemburg. Teoria akumulacji i imperializmu, Warszawa: Książka i Prasa,
19.Lange O. 1973. Budowa nowego modelu gospodarczego musi oprzeć się na dynamice klasy robotniczej i socjalistycznej inteligencji, w: idem, Dzieła, t. II, Socjalizm, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 475–476,
20.Lopez J., Assous M. 2010. Michal Kalecki (Great Thinkers in Economics Series), New York: Palgrave Macmillan,
21.Mandel E. 1967. Yugoslav Economic Theory, „Monthly Review”, vol. 18, no. 11, s. 40–49,
22.Mandel E. 1970. Marxist Economic Theory, t. II, New York–London: Pathfinder Press
23.marxists.org/history/etol/writers/broue/works/1971/ussr/ch09.htm (2.09.2014)
24.Sweezy P. M. 1960. Teoria rozwoju kapitalizmu. Zasady marksistowskiej ekonomii politycznej, tłum. E. Lipiński, Warszawa: PWN,
25.Szego A. 1991. The Logic of a Shortage Economy. A Critique of Kornai from a Kaleckian Macroeconomic Perspective, „Journal of Post Keynesian Economics”, vol. 13, no. 3, s. 329–335.
26.Toporowski J. 1996. Kalecki, Marx and Economics of Socialism, w: An Alternative Economic Theory. The Keynesian Model and Post-Keynesian Economics, red. J.E. King, London: Springer Netherlands.