Nowa Krytyka

czasopismo filozoficzne

ISSN: 0867-647X    OAI    DOI: 10.18276/nk.2014.34-11
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / 34 rok 2015
Konsumpcja jako źródło alienacji w teorii szkoły frankfurckiej

Autorzy: Łukasz Iwasiński
Uniwersytet Warszawski
Słowa kluczowe: alienacja konsumpcja szkoła frankfurcka postmarksizm
Data publikacji całości:2014
Liczba stron:18 (209-226)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The paper presents in detail the views on consumption of the classics of Frankfurt School: Theodor Adorno, Max Horkheimer, Erich Fromm, Herbert Marcuse. They argued that in capitalist society not only work, but also the market consumption – although taken voluntarily and bringing consumers satisfaction – becomes a source of alienation. They conceived alienation as depriving individuals of some fundamental aspect of humanity (individualism, creative potential, critical thinking). While in Marx’s theory means of production belonged to the capitalist class, which controlled them, on the grounds of Frankfurt School discourse means of consumption are supervised by increasingly anonymous, reified system, whose unwitting creator, and at the same time a victim, is each consumer. In this perspective, all members of capitalist society are subjected to oppressive ideology of consumerism, which is a kind of false consciousness.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bauman Z. 2007. Płynne życie, tłum. Tomasz Kunz, Kraków: Wydawnictwo Literackie,
2.Bauman Z. 2009. Konsumowanie życia, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,
3.Bauman Z. 2011. Kultura w płynnej nowoczesności, Warszawa: Agora,
4.Chałubiński M. 1992. Antropologia i utopia. Jednostka a społeczeństwo w poglądach Ericha Fromma, Warszawa : Agencja Scholar,
5.Fritzhand M. 1978. Myśl etyczna młodego Marksa, Warszawa: Książka i Wiedza,
6.Fromm E. 1995. Mieć czy być?, tłum. J. Karłowski, Poznań: Wydawnictwo Rebis,
7.Fromm E. 1996. Rewolucja nadziei. Ku uczłowieczonej technologii, tłum. H. Adamska, Poznań: Dom Wydawniczy Rebis,
8.Gromczyński W. 1991. Wstęp, w: H. Marcuse, Człowiek jednowymiarowy. Badania nad ideologią rozwiniętego społeczeństwa przemysłowego, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe,
9.Horkheimer M., Adorno W.A. 1994. Dialektyka oświecenia, tłum. M.J. Siemek, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN,
10.Huxley A. 2008. Nowy wspaniały świat, tłum. B. Baran, Warszawa: Porozumienie Wydawców,
11.Kołakowski L. 1988. Główne nurty marksizmu. Powstanie, rozwój, rozkład, Londyn: Aneks,
12.Krzemieniowa K. 2002. Theodor W. Adorno jako krytyk kultury, w: Filozofia XX wieku, red. Z. Kuderowicz, Warszawa: Wiedza Powszechna,
13.Krzysztofek K. 2011. Zagłuszanie kultury masowej, „Kultura i Historia” nr 20,
14.Marcuse H. 1991. Człowiek jednowymiarowy. Badania nad ideologią rozwiniętego społeczeństwa przemysłowego, oprac. i wstęp W. Gromczyński, tłum. S. Konopacki, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe,
15.Szacki J. 2006. Historia myśli socjologicznej, Warszawa: PWN
16.Waserman J. 1979. Krytyczna teoria społeczeństwa Herberta Marcusego, Warszawa: Państwowe Wydaw. Naukowe,