Nowa Krytyka

czasopismo filozoficzne

ISSN: 0867-647X    OAI    DOI: 10.18276/nk.2016.36-08
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 36 rok 2016
Jaka demokracja miejska? Przypadek Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego

Autorzy: Przemysław Pluciński
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Słowa kluczowe: anarchizm (miejskie) ruchy społeczne prawo do miasta demokracja miejska libertarianizm
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:18 (133-150)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

In the presented paper the attention is focused on the so-called urban social movements, especially on the radical, anarchist faction of Polish urban movements. The article offers detailed analysis of the case of Ruch Społeczeństwa Alternatywnego [RSA; Alternative Society Movement], the social movement that operated most actively in Poland in the 80’s and 90’s of the 20th century. First of all, the main interest is on urban outlook that movement’s activists expressed as a part of unofficial counterpublics. It clearly corresponds with what we call today a demand of “urban democracy” or “the right to the city”. To some extent they have idiosyncratic character, however, on the one hand drawing its emancipatory potential directly from the anarchist tradition, on the other being closer to the libertarian ideas.

Bibliografia

1.Kozyr-Kowalski S. 1999. Socjologia, społeczeństwo obywatelskie i państwo, Poznań: Wydawnictwa Naukowe UAM,
2.Kurnicki K. 2014. (Nowe) ruchy miejskie w Polsce – w stronę socjologicznego opisu, „Trzeci Sektor”, nr 31,
3.Pluciński P. 2013. Miejskie (r)ewolucje. Radykalizm retoryki a praktyka reformy, „Praktyka Teoretyczna”, nr 3(9) 133-157,
4.Pluciński P. 2012. Metroengelsizm, czyli o Engelsowskich korzeniach krytycznych badań nad miastem, „Nowa Krytyka”, nr 28: 103-121,
5.Merrifield A. 2002. Metromarxism. A Marxist Tale of the City, New York–London: Routledge,
6.Żakowska M. 2013. Ruchy miejskie a tradycja ruchów społecznych, „Animacja Życia Publicznego. Zeszyty Centrum Badan Społeczności i Polityk Lokalnych”, nr 3(10),
7.Mergler L. 2014. O ruchach miejskich, czyli dla kogo jest miasto?, w: Miasto na żądanie. Aktywizm, polityki miejskie, doświadczenia, red. Ł. Bukowiecki, M. Obarska, X. Stańczyk, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego,
8.Mergler L., Pobłocki K., Wudarski M. 2013. Anty-bezradnik przestrzenny: prawo do miasta w działaniu, Warszawa: Biblioteka Res Publiki Nowej,
9.Urbański J. 2011. Co to są problemy miejskie? Po Kongresie Ruchów Miejskich, http://www.rozbrat.org/publicystyka/aktywizm/2517-co-to-sa-problemy-miejskie-po-kongresie-ruchow-miejskich [dostęp: 8 kwietnia 2017],
10.Fung A. 2004. Empowered Participation. Reinventing Urban Democracy, Princeton–Oxford: Princeton University Press,
11.Urban Governance and Democracy. Leadership and Community Involvement, red. M. Haus, H. Heinelt, M. Stewart, Routledge, London–New York 2005
12.Purcell M. 2006. Urban Democracy and the Local Trap, „Urban Studies” 2006, vol. 43, no. 11, s. 1921–1941
13.Purcell M. 2008. Recapturing Democracy. Neoliberalization and the Struggle for Alternative Urban Futures, New York–London: Routledge.
14.Mergler L. 2011. Konflikty o przestrzeń a stan demokracji miejskiej na wybranych przykładach w Poznaniu, w: O miejskiej sferze publicznej. Obywatelskość i konflikty o przestrzeń, red. M. Nowak, P. Pluciński, Kraków: Korporacja Ha!art,
15.Antonów R. 2004. Pod czarnym sztandarem. Anarchizm w Polsce po 1980 roku, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego,
16.Malendowicz P. 2007. Polski ruch anarchistyczny wobec współczesnych wyzwań politycznych, Piła: PWSZ im. Stanisława Staszica,
17.Ruch Społeczeństwa Alternatywnego. Wybór tekstów, wybór i oprac. D. Kaczmarek, Oficyna Wydalnicza Bractwa "Trójka", Poznań 2009,
18.Skiba K., Janiszewski J., Konnak P.K. 2011. Artyści, wariaci, anarchiści. Opowieść o gdańskiej alternatywie lat 80-tych, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury,
19.Homek. Pismo Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego 1983–1990, red. G. Berendt, K. Brzechczyn, Z. Stybel, J. Waluszko, Instytut Pamięci Narodowej, Gdańsk 2013,
20.Pawłowska K. 2001. Idea swojskości miasta, Kraków: Politechnika Krakowska,
21.Moje miasto. Wybór 48 opowiadań, wspomnień i historii o miastach, red. M. Błaut, P. Mróz, J. Waluszko, Duch Miejsca, Gdańsk 2002
22.Górski R. 2007. Bez państwa. Demokracja uczestnicząca w działaniu, Kraków : Korporacja Ha!art,