Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / 37, 2015, nr 3
[recenzja pracy:] Franciszek Wasyl, Ormianie w przedautonomicznej Galicji. Studium demograficzno-historyczne, Kraków 2015, ss. 550

Authors: Konrad Wnęk
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny
Year of publication:2015
Page range:4 (207-210)
Downloads ?: 419
Download file

Article file