Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189    OAI    DOI: 10.18276/pdp.2016.2.38-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / 38, 2016, nr 2
O możliwości wykorzystania regresji LOESS w analizie szeregów czasowych
(On the Possibility of Using the LOESS Regression in the Analysis of Time Series)

Authors: Radosław Poniat
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Historyczno-Socjologiczny
Keywords: LOESS regression time series ggplot2
Year of publication:2016
Page range:12 (104-115)
Cited-by (Crossref) ?:
Downloads ?: 474

Abstract

The article presents the statistical method known as the LOESS Regression and a possibility of its application in the analysis of time series. The advantages of the methodhave been compared to the alternative techniques: the central moving average and the linear regression to calculate the trends in time. The final part of the article contains the instruction of how to calculate the LOESS Regression in the R program with the package ggplot2.
Download file

Article file

Bibliography

1.Baszanowski, Jan. Przemiany demograficzne w Gdańsku w latach 1601–1846. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1995.
2.Cleveland, William S. „Robust Locally Weighted Regression and Smoothing Scatterplots”. Journal of the American Statistical Association, 74 (1979): 829–836. DOI:10.2307/2286407.
3.Cleveland, William S. „LOWESS: A program for smoothing scatterplots by robust locally weighted regression”. The American Statistician, 35 (1981): 54. DOI:10.2307/2683591.
4.Cleveland, William S., Susan J. Devlin. „Locally-Weighted Regression: An Approach to Regression Analysis by Local Fitting”. Journal of the American Statistical Association, 83 (1988): 596–610. DOI:10.2307/2289282.
5.Cleveland, William S., Susan J. Devlin, Eric Grosse. „Regression by local fitting: Methods, Properties, and Computational Algorithms”. Journal of Econometrics, 37 (1988): 87–114.
6.Kizik, Edmund. red. Dżuma, ospa, cholera. W trzechsetną rocznicę wielkiej epidemii w Gdańsku i na ziemiach Rzeczypospolitej w latach 1708–1711. Gdańsk: Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, 2012.
7.Kopczyński, Michał. Podstawy statystyki. Podręcznik dla humanistów. Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Mówią Wieki”, 2005.
8.Kuklo, Cezary. Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2009.
9.Poniat, Radosław. „O wykorzystaniu wykresów pudełkowych do prezentacji danych demograficznych i o pożytku z użycia środowiska R z pakietem ggplot2”. Przeszłość Demograficzna Polski (2014) nr 34: 103–120.