Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189    OAI    DOI: 10.18276/pdp.2015.2.37-07
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / 37, 2015, nr 2
Perspektywy badań nad populacją i rodziną województwa kijowskiego w XVIII wieku
(Prospects of the Research on the Population and Family of the Kiev Voivodeship of the 18th Century)

Authors: Konrad Rzemieniecki
Ossolineum - Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu
Keywords: the Kiev Voivodeship the 18th century the size and structure of the family population natural movement birth and death registers state tax tables censuses
Year of publication:2015
Page range:10 (149-158)
Cited-by (Crossref) ?:
Downloads ?: 371

Abstract

The article assesses the prospects of the research on the population and family of the Kiev Voivodeship in the 18th century. The article has been based on the analysis of archival existing materials, which potentially might become a basis for such research (birth and death registers of various religions, censuses, state tax tables). The diversity and quantity of the research material makes it possible to work out detailed analytical methods. The second half of the century is especially rich in sources, and the condition of the existing materials allows a detailed analysis of the state and dynamics of changes in the population of the whole region at several points of time. Prospects of the research on the structure and size of the family and household of various social and ethnic groups seem promising. Among other things the materials concerning two censuses carried out by the Polish and Russian authorities have survived. In spite of the territorial and chronological incompatibility of the materials they offer many possibilities to analyse most of the potential research questions, especially the ones concerning the second half of the century.
Download file

Article file

Bibliography

1.Jurіjj V. Voloshin, Rozkolnickі slobodi na teritorії Pіvnіchnoї Getmanshhini u KHVIII st. (іstoriko_demografіchnijj aspekt), Poltava 2005.
2.Kondrad Rzemieniecki, Struktura i wielkość gospodarstw rodzinnych staroobrzędowców w powiecie żytomierskim w guberni wołyńskiej w końcu XVIII wieku, „Roczniki Dziejów Społeczno-Gospodarczych” (w druku).
3.Marian Radwan, Socjografia kościoła grekokatolickiego na bracławszczyźnie i kijowszczyźnie w 1782 roku, Lublin 2004.
4.Mikola Krikun, Naselennja domogospodarstv u ZHitomirskomu povіtі Kiїvskogo voєvodstva 1791 roku, [w:] Mikola Krikun, Voєvodstva Pravoberezhnoї Ukraїni u XVI–XVIII stolіttjakh, Stattі і materіali, Lvіv 2012.
5.Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. IV, red. Filip Sulimierski, Bronisław Chlebowski, Władysław Walewski, Warszawa 1883.
6.Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. VIII, red. Filip Sulimierski, Bronisław Chlebowski, Władysław Walewski, Warszawa 1887.
7.Taryfa podatku podymnego województwa kijowskiego 1754 rok, red. Rzemieniecki Konrad, Biała Cerkiew 2015.
8.Taryfy podatku podymnego, lauda sejmikowe i lustracje województwa kijowskiego z pierwszej połowy XVIII wieku, red. Konrad Rzemieniecki, Eugeniusz Czerniecki, Przemysław Jóźwikiewicz, Violetta Szymczyk, Biała Cerkiew 2015.
9.Zygmunt Gloger, Geografia historyczna ziem dawnej Polski, Kraków 1900.